WAT GELOVEN DIS-THERAPEUTEN?

27 juni 2022

Nu Ritueel Transgenerationeel Misbruik weer in de belangstelling staat, met dank aan het onderzoeksprogramma Argos (VPRO, radio 1)*, is het misschien zinnig uit de doeken te doen wat veel therapeuten die van het bestaan ervan overtuigd zijn, nu eigenlijk geloven.

Eén van deze therapeuten is onze eigen – Nederlandse – prof. Onno van der Hart. Hij heeft weliswaar – in navolging van zijn leermeester Bennett Braun twee jaar geleden een ‘beroepsverbod’ aan zijn broek gekregen, maar dat was niet om wat hij zijn patiënten op de mouw speldde, maar omdat hij tijdens een meer dan 20 jaar durende therapie de grenzen tussen hem en een vrouwelijke patiënte in toenemende mate had overschreden.**

Op de foto hieronder vind je een citaat waar uit blijkt dat hij gelooft dat wat men vroeger ‘satanische sektes’ noemde, in hun eigen slachtoffers voorzien door ze letterlijk en figuurlijk door vrouwen te laten ‘uitbroeden’.

Dit idee is geboren om het feit te verklaren dat statistieken uitwezen dat er niet zoveel kinderen, zuigelingen vaak, verdwenen als je zou denken na het horen van al die verhalen over babymoord. Overigens is er ook nooit een satanisch ritueel misbruikt babylijkje opgegraven op aanwijzingen van ‘overlevers’.**

Om dit soort zaken te verklaren, is het hele geloofssysteem opgetuigd. Alleen daarom al is het vergelijkbaar met een complottheorie. De omnipotente ‘elite’, bijvoorbeeld, is er ooit bijgehaald om het gebrek aan aanwijzingen te verklaren. ‘De poltie hield ze onder de pet’. ‘Een kundig arts wist de sporen van buitengewoon geweld op het lichaam van het slachtoffer te verhullen’. Argumenten die erbij gesleept werden en die het verhaal spijkerdicht timmeren. Het valt niet te ontkrachten.****

Het gerucht dat de basis vormt voor veel van de huidige ‘gelovigen’ aan deze extreme vorm van misbruik, behelst een Chassidische Jood, ooit Greenbaum geheten, maar veramerikaniseerd tot dr Green. Hij zou destijds aan de Holocaust ontsnapt zijn door de Nazi’s in te wijden in de geheimen van de Cabala. De Nazi’s zouden na de oorlog zijn gaan samenwerken met de CIA, om gewone burgers te hersenspoelen, opdat ze zich zouden onderwerpen aan hun masterplan: het ontwikkelen van een leger van mentale robots met DIS, t.b.v. prostitutie, snuff films van kindermoorden en nog veel meer van dit soort lucratieve bezigheden.

Het uiteindelijke doel, zoals bij de meeste samenzweringstheorieën: de wereld-heerschappij. Dit is overigens niet de enige theorie: veel therapeuten houden er een eigen variant op na. De één nog vergezochter dan de ander. Misschien mogen we de lezer daarbij herinneren aan Trump’s geheel eigen interpretatie van de satanische mythe: Pizza-gate. Dit was de directe voorloper van Q-anon. De ingrediënten: kindermoord, kannibalisme, Joden, of wie je ook maar wilt zwartmaken, de cabala en de wereld-overheersing blijven overeind. Dat doen ze tenslotte al duizenden jaren.

* https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

**https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-in-domein/gezondheidszorg/resultaat/uitspraak/2019/ECLI_NL_TGZRAMS_2019_223/?zoekterm=grensoverschrijdend&Pagina=1&ItemIndex=10

***https://skepsis.nl/epe/

****https://maartenboudry.be/2016/11/messias-drogreden.html

MEER LEZEN:

https://www.pearl-hifi.com/11_Spirited_Growth/16_Mind_Control/The_Greenbaum_Speech.pdf