TUNNELVISIE

1 augustus2021

Op 27 maart j.l. postten wij een interview van het N.H. Dagblad met Em. hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Hoewel wij het met de teneur ervan redelijk eens kunnen zijn, willen we toch graag enkele kanttekeningen plaatsen. In deze en volgende bijdrages zullen we daarom een interview-fragment uitlichten en becommentariëren:

_____________________________________________________________
“Voor befaamd rechtspsycholoog Peter van Koppen is het of de geschiedenis zich herhaalt. Met volgens de Haarlemmer mogelijk zeer ernstige gevolgen. Vrouwen met ernstige problemen krijgen opnieuw de kans veel schade aan te richten door hun vader, broer, moeder, opa of oma en dikwijls ook allerlei hooggeplaatsten ongefundeerd te beschuldigen van ernstig misbruik.” _____________________________________________________________

Hier wreekt zich dat van Koppen rechtspsycholoog is, evenals de meeste anderen die zich aan de in onze ogen ‘goede’ kant van de memory wars bevinden. Mensen als hij hebben zich destijds met ziel en zaligheid ingezet om te voorkomen dat ouders op grond van de beschuldigingen van hun kinderen alleen, van bed werden gelicht en in de cel werden geworpen. In maart plaatsten we nog een documentaire over een dergelijke zaak. Maar een focus op het (straf)recht alleen leidt tot tunnelvisie.

Dankzij de inspanningen van van Koppen is het LEBZ er gekomen, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Daardoor zijn veel blunders in de strafvervolging van vermeende incestplegers-of- erger voorkomen. Wij willen echter opmerken dat de BESCHULDIGINGEN van m.n. volwassen kinderen naar hun ouders, daarmee niet van de baan waren. Het woordje ‘opnieuw’ in bovenstaand fragment suggereert dat er de afgelopen twee decennia sprake was van een refractaire periode betreffende het SRA-gedachtegoed. Dat is aantoonbaar niet het geval. Ook zonder strafrechtelijk tot de orde te worden geroepen kunnen ouders verschrikkelijk lijden onder de paranoïde waan-ideeën van hun kind. Families worden nog steeds uiteen gespeeld. De situatie is er voor ouders eerder op achteruitgegaan dan verbeterd: voorheen kregen ze immers vaak publiekelijk steun. Advocaten, rechtspsychologen en columnisten betwistten het ideeëngoed waarop hun vervolging was gebaseerd. In deze tijd staan ze er alleen voor en durven er met niemand over te praten. Zoals gezegd is dat de ultieme reden voor de oprichting van deze pagina.

Iedereen die ARGOS* heeft beluisterd weet dat de ‘overlevers’ met DIS zich niet meer tot de politie wenden. Hun waansysteem wordt daardoor niet meer met feiten en de waarheid geconfronteerd. Deze tactiek is van hetzelfde laken en pak als het doorsnijden van de banden met iedereen die een kritisch geluid laat horen. We merkten het al eerder op: de ‘cult’, dat zijn ze zelf. Met medewerking van hun therapeuten.

*https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html