THERAPEUTENWAAN(ZIN)

20 april 2021 

Hieronder – in haar eigen woorden – een proeve van het fundamentalisme van een DIS- therapeut. We gebruiken het woord ‘fundamentalisme’ omdat het geloofssysteem van dergelijke therapeuten teruggrijpt op ideeën over geheugen en dissociatie die al decennia geleden ‘debunked’ werden. In Nederland o.a. door de professoren W.A. Wagenaar, H. Crombag, P. van Koppen en H. Merckelbach. Niet de minsten: alle internationaal bekende grootheden.

‘Ik ben Aline Terpstra (1970), vrijgevestigd GZ-psycholoog. Sinds 12 jaar ben ik als behandelaar bekend met satanisch ritueel misbruik en sinds 3 jaar ben ik als behandelaar intensief betrokken bij de titanenstrijd van Esther, die zich ontworstelt aan de satanische cult waar zij als baby door opa, haar ouders en andere familieleden in is gebracht. Met groeiende verbijstering heb ik kennis genomen van de onvoorstelbare misdaden die tegen Esther zijn gepleegd. Daarnaast werd mij duidelijk dat deze satanische cult het vermogen van kinderen om aan marteling te ‘ontsnappenʼ door een persoonlijkheidsdeel af te splitsen, doelbewust tegen hen gebruikt. De geheugenmuren die hierdoor tussen de verschillende delen in de persoonlijkheid ontstaan, worden door de daders onder meer gebruikt om hun slachtoffers zelf naar hen te laten terugkeren en voor altijd het zwijgen op te leggen.’

Alleen al het feit dat mevrouw Terpstra met stelligheid beweert dat haar cliënt ‘Esther’ gedurende haar babytijd met de veronderstelde sekte in aanraking kwam – zich kennelijk baserende op een deelpersoonlijkheid die deze herinneringen heeft – getuigt van onvoldoende kennis van het begrip ‘infantiele amnesie’. Over het algemeen heeft men geen herinneringen aan gebeurtenissen van voor het derde, vaak vierde, levensjaar.

Ook het idee dat (zeer jonge) mensen doelbewust te programmeren zijn, komt uit de dikke duim van Terpstra en consorten. Zoals we in een eerdere post al schreven, is de mens geen robot, waarvan je hetzij programma’s kunt wissen ofwel er nieuwe in aanbrengen. Het simplisme van deze veronderstelling tart – naast wetenschappelijke inzichten – alle grenzen van het gezond verstand.

Het is tot daar aan toe dat een deel van de bevolking zich tot allerlei complot-gedachtegoed heeft bekeerd. Maar laat het alsjeblieft niet ook nog eens door therapeuten worden uitgedragen, die zich om kwetsbare patiënten zouden moeten bekommeren. Dan komt de rot van binnenuit.