Prof. Bastiaans revisited?

29 juni 2021 

·
Vorige maand drukten we een fragment van LSD-assisted-therapy van de beruchte prof. Jan Bastiaans uit de 70er jaren af. Met terugwerkende kracht bleken de LSD-sessies met oorlogs-slachtoffers van Bastiaans in hoge mate fictieve herinneringen uit te lokken* en in sommige gevallen tot levensgevaarlijke medische complicaties te leiden.

Dat is een halve eeuw geleden en inmiddels is men alweer druk aan het experimenteren geslagen met allerlei psycho-actieve stoffen in de behandeling van wat sinds de Vietnam- oorlog PTSS heet (posttraumatische stress-stoornis). Recentelijk (mei 2021) is er een fase 3 klinische studie afgerond.** We kennen het begrip inmiddels van het totstandkomen van de corona-vaccins. Het is de laatste belangrijke fase, voordat de FDA (V.S.) en/of de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) groen licht geven voor toepassing. In tegenstelling tot de tienduizenden die aan de vaccinatie-trials meededen, is het aantal proefpersonen dat zich in twee groepen al dan niet aan MDMA (XTC) onderwierp, slechts 90. Maar de conclusies zijn juichend: er is na EMDR weer een nieuw wondermiddel tegen PTSS opgestaan. E.e.a. blijkt uit het feit dat ecstasy-gebruikend proefpersonen het twee maanden na de behandeling beter deden op twee relevante psychologische tests.

Tijdens de sessies met MDMA worden ‘traumatische herinneringen behandeld’. Waar kennen we dat van? Los van LSD hebben therapeuten ooit ‘waarheidsserum’ ingezet om de helse herinneringen de baas te worden. Deze bijnaam van de stof pentothal is al even misleidend als die van de ‘leugendetector’, maar ondertussen maakten therapeuten uit de verhoogde suggestibilitei en emotionaliteit van hun cliënten op dat het uur der waarheid had geslagen.

De zoektocht naar meer en ergere herinneringen – herinneringen die ergens verborgen in het systeem hun maligne invloed uitoefenen – gaat dus gestaag door. Het zou een ware paradigma-shift betekenen als de therapeutische focus zich minder op het verleden dan op het heden en de toekomst zou richten. En als daarbij vrienden, betrokkenen en familie zouden worden ingeschakeld.

* Hierover meer in ons toekomstige boek, naar aanleiding van de tragische Werdegang van PvdA kamerlid Eibert Meester – na LSD-therapie.

**https://www.nature.com/articles/s41591-021-01336-3