NEUTRAAL EN OBJECTIEF: VERSCHILLENDE BEGRIPPEN.

13 mei 2021

“IN HOEVERRE KAN EEN EXPERTISEGROEP WAARVAN DE COÖRDINATOR NADRUKKELIJK VRAAGT OM STELLING TE NEMEN IN EEN DEBAT, OBJECTIEF OORDELEN?”
Huub Jaspers, Argos

Redacteur Huub Jaspers, die deze retorische vraag verwerkt in zijn antwoord aan Ineke Wessel* (zie vorige post) heeft een geheel ander beeld van ‘objectiviteitʼ dan hetgeen wij van oudsher kennen. In onze beleving staat objectiviteit tegenover subjectiviteit. Je weet wel, de houding die DIS-therapeuten aannemen door kretologie als:

– Slachtoffers werden vroeger nooit geloofd. Dus nu geloven wij – DIS-therapeuten – elk verhaal van iemand die zich als slachtoffer afficheert.

– En we noemen dat ‘de therapeutische waarheidʼ.

– Hiermee bedoelen we eigenlijk dat ‘de waarheid van de cliëntʼ tijdens – of door middel van – de therapie wordt geconstrueerd door de ‘waarhedenʼ van de therapeut in combinatie met de associaties van de toekomstige ‘overleverʼ. Brainwashing en brainstorming blijken verrassend dicht bij elkaar te liggen.

– Empathie is ons belangrijkste instrument. Dit bestaat uit het zich volledig eigen-maken van de subjectiviteit van een cliënt.

– Wij willen de betere ouder zijn voor onze cliënt. (Soms lijkt de therapeut vooral op een ouder die geen grenzen kan stellen, DDvP). Daarbij gaan we er vanuit dat het ‘ware zelfʼ een tabula rasa is, een archetypische heilige, waarop toxische ouders hun narcistische behoeftes hebben geëtst. Dit is een subjectief uitgangspunt, maar het bekt goed en we zijn niet geïnteresseerd in objectieve feiten.

– Want je zou eens moeten zien hoe levensecht de emoties zijn, als iemand na langdurig therapeutisch wroetwerk zich tenslotte heeft bekeerd tot onze subjectieve visie!

– We laten ons door de ratio niet overtuigen. Die is sowieso tot zwijgen gebracht in het licht van een ‘overwhelmingʼ trauma. Dat kun je zien aan de hippocampus. Dat deze bij latere lijders aan PTSS van het begin af aan al kleiner was en er dus geen sprake is van ‘posttraumatic shrinkingʼ is een ‘alternatieve waarheidʼ van het andere kamp om pedofilie te rechtvaardigen. Onze waarheid is een subjectieve: het gaat erom hoe iets voelt.

– Gelukkig hebben we de DSM achter ons. De code 300.14 voor DIS voelt best wetenschappelijk. Dat getallen en neuro-babble eerder typerend zijn voor pseudo- wetenschap – die het moet hebben van de schijn en niet van de inhoud – zal ons worst zijn. Want we hebben geen belangstelling voor droge feiten.

Huub Jaspers doet het voorkomen alsof de LEBZ bij elke casus moet openstaan voor de mogelijkheid dat hervonden herinneringen betrekking hebben op een bestaand traumatisch verleden – en gebruikt daarbij het woord OBJECTIEF. De door hem wraakte houding heeft echter veeleer met neutraliteit van doen.

Omdat argumenten uit de Holocaust de ‘overleversʼ, hun therapeuten en hun eigen radio- kanaal – mogelijk zullen aanspreken (wij doen hier een concessie aan de subjectiviteit) halen we maar weer eens het voorbeeld van de holocaustdenial van stal: Zijn wetenschappers – die de gruwelijke feiten bestuderen en trachten te duiden – niet meer ‘objectiefʼ als ze het standpunt innemen dat er sprake was van industriële vernietiging van onwelgevallige groepen? In onze ogen wel degelijk: zij baseren hun standpunt op feiten-materiaal. Ooit zijn ze er mogelijk neutraal ingestapt, met open blik voor wat ze zouden aantreffen aan historisch materiaal. Maar die neutraliteit kan niet standhouden onder de onnoemelijke last der bewijzen.

Zo is ook de LEBZ niet neutraal, maar wel degelijk objectief. Ze baseert haar standpunt op de wetenschappelijke kennis die voorhanden is. Deze duidt er onverkort op dat hervonden herinneringen imaginair zijn. De LEBZ hoeft daarom niet in elk individuele geval het wiel opnieuw uit te vinden.

En Argos? Dat de uitzendingenreeks niet neutraal was, moge ieder duidelijk zijn. Maar je wilt de luisteraar niet bij voorbaat je conclusies opdringen, als onderzoeksprogramma. Je dient de feiten tenslotte te onderzoeken. Wèl ‘overlevers’ interviewen en niet hun ouders is nu niet bepaald het toonbeeld van objectiviteit. In die zin is Argos geen haar beter dan de proponenten van rm, die we op deze site van repliek voorzien. Het programma kan beter een onderkomen zoeken bij Ongehoord Nederland.

*De brief van Ineke:https://drive.google.com/file/d/1L9mTH6pWK310M7BFqhiXoP2d5pNlDsPu/view

Het antwoord van Huub: https://drive.google.com/file/d/1a_vIst9yyEF2uuNdwtTcQoKWt6wcXasc/view