MASSA-HYSTERIE?

9 augustus 2021

PERSOONLIJK BERICHT VAN SASKIA VAN DER STOEL

Het idee dat hetzij electromagnetische straling, ofwel ultrageluid, op Amerikaanse diplomaten zou worden ‘afgevuurd’*, lijkt me natuurkundig gezien zeer onwaarschijnlijk. Het is natuurlijk mogelijk dat ik niet op de hoogte ben van de laatste snufjes, maar e.e.a. tart de wetten van de fysica zoals ik die ken.

Daarom wordt het tijd de hypothese dat het hier om massahysterie kan gaan, eens nader onder de loep te nemen. E.e.a. begon in Cuba, toen de Amerikaanse ambassade daar in de nadagen van Obama net geopend was. Massahysterie breekt in het algemeen uit als mensen een dreiging ervaren. Eerder, in het begin van de Koude Oorlog, waren dat ‘de communisten’. Vele Amerikaanse staatsburgers werden in het gevang geworpen – en sommige zelfs ter dood veroordeeld – vanwege deze ‘moral panic’. Het was een ware heksenjacht. Een fenomeen, overigens, dat bij massahysterie past als twee trommelstokken.

Je kunt je voorstellen dat het na een zo lange tijd weer aangaan van diplomatieke betrekkingen, spanningen opriep. Rare geluiden hoor je vaker in een vreemd land: krekels, bijzondere vogels, het baltsen van dieren: als je in Frankrijk op vakantie bent, kijk je er niet van op. Ben je een gespannen diplomaat in een land dat niet lang geleden als een vertegenwoordiger van ‘het kwaad’ werd beschouwd, is het andere koek.

De diplomaten werden teruggehaald en Trump, inmiddels president, beschuldigde Cuba op Twitter. Dit land ontkende in alle toonaarden, maar dat was juist een teken van schuld. Al spoedig, echter, kregen ook diplomaten in Washington last van de vage verschijnselen. Artsen beweerden hersenletsel te zien zoals bij een hersenschudding. Echter: bij een hersenschudding is er niks aan de hersenen te zien, met welke geavanceerde scan dan ook. Maar de toon was gezet en de vreemde ‘ziekte’ deed zich ook op andere plekken voor, waaronder vorige maand in Wenen.

Men beweert dat het feit dat de diplomaten elkaar niet gesproken hebben, ‘bewijst’ dat het geen verbeelding of massahysterie is. Maar uit het feit dat zelfs ik, een Nederlandse vrouw, al een paar jaar weet heb van de geheimzinnige ziekte – die inmiddels aan de Russen wordt toegeschreven – mag blijken dat je elkaar in dit tijdperk niet hoeft te spreken, om op de hoogte te zijn. Een vergelijkbaar argument werd vorig jaar gebruikt door het onderzoeksprogramma Argos, om te bewijzen dat vrouwen die meenden slachtoffer of overlever te zijn van een babybloed drinkende satanische cult, die aan brainwashing deed, gelijk moesten hebben. Ze kenden elkaar niet eens, maar hadden toch gelijkluidende verhalen!

Nu ik aan Argos denk, krijg ik echter plotseling last van ernstige hoofdpijn en oorsuizen. Mogelijk ook diarree. Zouden ze soms gedachten kunnen lezen? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik moet deze post afsluiten.

*https://www.telegraaf.nl/nieuws/1986682691/onderzoek-naar-mysterieus-havana-syndroom-levert-weinig-op?fbclid=IwAR3cFEDoJK4pqAIsHSFNbgZ4s0_i8Kzv16UdtS5rO8vAB0KfRx1ZlgsjU5Q