JARGON VAN DE RECOVERY BEWEGING

17 juli 2021 ·

 PSYCHISCH TRAUMA deel 2

Kenmerkend voor de bijna religieuze en in elk geval sektarische sfeer van deze beweging, is het geheel eigen idioom dat ermee gepaard gaat. Hieronder een – niet volledige – reeks van typerende uitdrukkingen.

Het WARE ZELF / TRUE (CORE) SELF.
Je hebt het je misschien nooit gerealiseerd, maar degene die je denkt te zijn is niet de echte. Dat komt omdat je van allerlei mechanismen hebt ontwikkeld om deze zuivere kern van pure LIEFDE te bolsteren. Dat heb je niet voor niks gedaan. Waarschijnlijk stam je uit één van de 96%-van-alle-gezinnen die al generaties lang, zeker sinds Adam & Eva, DISFUNCTIONEEL zijn. De kwetsuren die je opliep in het gezin van herkomst hebben je ware zelf aan het oog onttrokken. Het zal hard werken zijn, maar via onze methode kun je laag voor laag van de ui afpellen en tot de kern van je wezen komen.

Als CODEPENDENT persoon ben je naar alle waarschijnlijkheid je leven lang al over je GRENZEN gegaan. Je hebt je opgeofferd om de problemen van je ouders en je man het hoofd te bieden. Wij leren je dat je geen enkele energie aan anderen moet besteden, zolang je zelf nog zo RELATIEVERSLAAFD bent.

ROUW WERK/ GRIEF WORK. Sowieso werken aan, bijvoorbeeld aan jezelf. Het werk bestaat in eerste instantie uit het rouwen om wat had kunnen zijn, maar wat door je ouders verpest werd. De kans om het tij te keren is voorbij, maar wel kun je je voornemen niet op dezelfde voet door te gaan. Door het rouw-werk kom je erachter hoe het niet moet. Over hoe dan wel hebben we het een andere keer.

We sturen je wat teksten, maar waarschuwen wel dat je door
de voorbeelden die we noemen GETRIGGERD kunt worden. Sorry dat we zoveel Amerikaanse termen gebruiken, maar in het Nederlands zijn hier geen goede woorden voor.

AFFIRMATIE/AFFIRMATION. Dit woord bekt ook beter dan (zelf)bevestiging.

TOXISCH/TOXIC. Ook hier hebben we het Amerikaanse woord overgenomen. Het sloeg eerst m.n. op ouders, maar tegenwoordig ook op een narcistische partner, waarover we spreken als ‘the toxic personʼ. Het In feite is elke ex hetzij verslaafd ofwel een NARCIST, hebben we ontdekt.

HEEL OF HERHAAL/RECOVER OR REPEAT. De strekking is duidelijk: zolang je INNER CHILD niet is genezen, kun je zelf ook geen kinderen opvoeden.

Aan het innerlijk kind/Inner child nog even speciale aandacht. Dat is dus diegene die een speelgoedknuffel meeneemt naar lezingen over INNER CHILD WORK. In feite hebben we (bijna) allemaal een soort MPS, moet je weten. Dat ontstaat wanneer ouders ons hebben verwaarloosd, onder druk gezet, EMOTIONEEL GECHANTEERD of nog erger. Of wanneer ze je niet hebben gewenst, je met een keizersnede geboren bent en in een couveuze moest, te vlug een broertje of zusje kreeg en wilden dat je meehielp met de afwas. Nu zit jij met de brokken!

Ouderlijk verraad of BETRAYAL is vreselijk TRAUMATISEREND.

Hierboven hebben we een aantal voorbeelden opgenoemd, maar er zijn er nog veel meer. Als je goed naar je innerlijk kind luistert kom je er vanzelf achter in welke opzichten ze je hebben laten vallen. Om weer VERTROUWEN/TRUST in anderen te krijgen raden we je aan om in de groep een val-spel te doen, waarbij je je achterover laat vallen. Omdat de mensen van je groep wèl betrouwbaar zijn, zullen ze je opvangen. Mocht dit EMOTIES oproepen: alle begrip. Het is niet niks om je voor het eerst van je leven aan anderen over te geven!!!

NEGATIEVE BOODSCHAPPEN/CRITICAL MESSAGES zijn er de reden van dat je nu zo weinig van jezelf houdt (en daarom, volgens onze theorie, ook niet van anderen kunt houden). Het is je je hele kindertijd ingepeperd dat je niet goed genoeg was. Mag dat dan alsjeblieft een geknakt zelfvertrouwen opleveren, dat alleen door affirmatieve tantraʼs genezen kan worden? Herhaal: ‘Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben mooi. Ik ben het waard te worden liefgehad. (Door iemand die al verder GEHEELD is dan ik)’.

INTERNALISEREN: Zowel negatieve boodschappen als affirmaties kun je internaliseren. Die negatieve booschappen heb je al geïnternaliseerd. Je codepency is daarvan het bewijs. Dat je ze kunt vervangen door het dagelijks hardop reciteren van affirmaties komt dan wellicht wat in de buurt van een bezwering of een toverformule, maar who cares? Het helpt!

Wat ook helpt is POSITIEF DENKEN. Dat hebben we niet van onszelf, maar de gedachte – die al heel oud is en daarom waar – past goed in ons straatje. Filosofen hebben het in dit verband wel over de geest die sterker is dan het stof: MIND OVER MATTER. En zoals je ongetwijfeld weet is daar een wetenschappelijke verklaring voor.

Het is wat ingewikkelder dan we het hier opschrijven, maar het komt er op neer dat gedachten een TRILLINGSGETAL hebben dat correspondeert met de onderwerpen waarover wordt gedacht. Omdat ALLES nu eenmaal trilling en ENERGIE is (E=MC2!), trekken die twee elkaar aan. Mocht het je niet in één keer lukken moet je met meer overtuiging denken. Er is vast wel een boek te vinden in de dichtstbijzijnde Libris boekhandel dat je vertelt hoe je dat moet doen (HOW TO think positive).

ZELFVERWEZENLIJKING. Dit woord hebben we van Abraham Maslow gepikt, die zelf niet goed door had waar het om draait in het leven. Hij verkeerde in de illusie dat de mens een autonoom wezen is, dat geen how to (FREE YOUR INNER CHILD)-boeken nodig heeft om het hoogst haalbare te bereiken.