HYPEN

22 februari 2021

In een aantal bijdragen hebben we een selectie van artikelen gepubliceerd, die er zijn verschenen over een groep die zegt dat ‘de elite’ zich in grote getale schuldig maakt aan satanisch ritueel misbruik van jonge kinderen. Onderstaandl artikel in de Volkskrant maakt duidelijk hoe ook complotdenkers zich recentelijk op het thema kindermisbruik hebben gestort. Wat in de verslaglegging minder duidelijk wordt, echter, is het feit dat de ‘ontdekking’ van kindermisbruik door feministen in de 1970’s van het begin af aan samenzweringsgevoeligen bleek aan te trekken.

In die tijd beschuldigde men leden van ‘het patriarchaat’ ervan elkaar de hand boven het hoofd te houden en de duizelingwekkende cijfers van het voorkomen van, bijvoorbeeld, incest, onder de pet te houden. Net als tegenwoordig waren de beschuldigingen niet zozeer op bewijs gestoeld, als op het idee dat mannen in het algemeen en vaders in het bijzonder, sexueel misbruik inzetten om vrouwen in de mannen-maatschappij te socialiseren. Ze tot gewillige slachtoffers te maken van de op sex beluste man.

Om duidelijk te maken hoe ernstig de situatie was, waren het de feministen zèlf die de cijfers manipuleerden en masseerden. Door incidenten waarbij een vader zijn dochter in bad deed, of op schoot nam – of soms alleen maar naar haar keek – mee te tellen in hun ‘grafieken’, kwamen ze tot de conclusie dat incest ‘in bijna elk gezin’ voorkomt.

De gealarmeerde Amerikaanse overheid paste er haar wetgeving op aan en trok een blik ‘hulpverleners’ open om deze noodtoestand het hoofd te bieden. Omdat seksueel misbruik in ieders ogen alom aanwezig was, werden veel psychische kwalen die op volwassen leeftijd tot uiting kwamen, aan een seksueel getraumatiseerde voorgeschiedenis geweten. En als iemand met een depressie, een slecht huwelijk of een eetstoornis, zich geen misbruik wist te herinneren, dan nog wilde dat niet zeggen dat het niet had plaatsgevonden. Juist bij ernstig misbruik, heette het, was er gerede kans dat het slachtoffer zich daar niets meer van herinnerde.

Dit idee is door wetenschappers uit en te na debunked, maar heeft zich als hardnekkige mythe in het collectief bewustzijn vastgezet. Tegelijkertijd vormt het de koevoet naar de ‘doos van pandora’, waarover we op deze site en in het nog te schrijven boekwerk, een boekje open doen. Al eerder merkten we op dat het niet nodig is om seksueel misbruik van kinderen tot mythische proporties op te blazen, willen het serieus genomen worden.. Het simpele feit alleen al dat de vertrouwensband tussen kind en volwassene soms wordt geëxploiteerd ten behoeve van de lusten van de volwassene, is schrijnend genoeg. Door er rituele babymoorden en wat dies meer zij tegenaan te gooien, worden de echte slachtoffers over het hoofd gezien

*.https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-de-aandacht-voor-kindermisbruik-verknoopt-raakte-met-complottheorieen~bc07d7d4/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free