GGZ INTERNE ROT DEEL 4

4 mei 2021

NAAR WIE LAAT DE GGZ HAAR OREN HANGEN?

Het is 21 maart 2015. De leiding van het TRTC (top referente trauma centrum) van de GGZ Drenthe houdt een eendaagse conferentie. Het programma wordt wervend aangekondigd als zijnde ‘outstanding’ en vertolkt door eminente clinici en wetenschappers.*

Daaronder Colin Ross, in de woorden van de organisatoren:

:’Colin A. Ross, MD. Dr. Ross is an internationally renowned clinician, researcher, author and lecturer in the field of dissociation and trauma-related disorders. He is de founder of The Collin A. Ross Institute in Dallas, Texas’.

Men vergat er nog bij te zeggen dat Colin van 1993 tot 1994 president was van de ‘International Society for the Study of Trauma and Dissociation’ (ISSTD). Misschien, omdat dat niet bepaald tot aanbeveling strekt. De club staat alom bekend als een super-spreader van samenzweringstheorieën en verloor daardoor in het begin van haar bestaan meer dan de helft van de leden. Oprichter en ex-president Bennett Braun moest bij elkaar voor tientallen miljoenen schikkingen treffen met oud-patiënten, die na jarenlange kostbare behandeling tot de conclusie waren gekomen dat ze

1) Geen MPS hadden

2) Vele jaren gedrogeerd en gehypnotiseerd waren

3) Onterecht hun ouders hadden beschuldigd van de vreselijkste delicten

4) Niet door cultleider Paus Johannes Paulus waren opgehitst om bloederige rituele moorden te begaan.

5) Geen bedreiging waren voor hun kinderen, die – integenstelling tot Braun’s bewering – geen MPS hadden en evenmin moorden hadden gepleegd op 4 jarige leeftijd.

Colin Ross is in zekere zin een waardige opvolger van Braun. Niet alleen wordt hij ervan beschuldigd vier van zijn patiënten tot zelfdoding te hebben gedreven, ook heeft hij het leven van patiënten als Roma E. Hart, die hem voor de rechter ter verantwoording riep**, ernstig in gevaar gebracht. Hij deed dat door convulsies, of een torenhoge bloeddruk, aan een alter toe te schrijven, waar overduidelijk absurd hoge doses geneesmiddelen in het spel waren.

In de post van gisteren zagen we deze gewoonte overal een alter achter te zoeken ook bij van der Hart. Gezien het feit dat de laatste kans zag om uit het hele spectrum van Amerikaanse psychiaters nu juist diegenen in Nederland uit te nodigen, die later wegens ‘malpractice’ tegen de lamp zouden lopen, is dat ook niet verwonderlijk. Dat Colin Ross behoorlijk ver heen is – en met hem iedereen die hem uitnodigt – mag blijken uit het feit dat hij Roma E. Hart ervan wist te overtuigen dat ze regelmatig door aliens werd ontvoerd en het leven had geschonken aan een hybride human-alien kind. Haar enige ‘gewoon menselijke’ kind gaf ze uit handen aan pleegzorg, uit angst dat ze het wat aan zou doen.

En dit gedachtegoed importeert de GGZ – nog steeds – naar Nederland?

* https://www.estd.org/node/2

** https://www.process.org/discept/2010/02/08/dr-colin-a-ross-psychiatry-the-supernatural-and-malpractice-most-foul/?fbclid=IwAR3ENxS061Vh4NgGPzCDd1c6Ku2ZOXKFxl6bzbVq4WCOlHSmhNPXe-05CXE.