GEEN REACTIE!

20 mei 2021

BERICHT

Een initiatief om vermeende daders van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM) een stem te geven.

L.S.

Informatie in kort bestek over De Doos van Pandora.

De werkgroep ‘De Doos van Pandora’ – voorzien van een gelijknamige facebookpagina en site – werpt zich op als vertegenwoordiger van een verborgen groep: ouders die er door hun volwassen kinderen van worden beschuldigd actieve leden te zijn van een transgenerationele satanische cult. Een cult, die jonge kinderen door gruwelijke martelingen dusdanig programmeert, dat ze ook als volwassene een willoos instrument blijven. Een cult die op hoogtijdagen bloed van pasgeboren baby’s drinkt, om jong te blijven. Een cult die wordt geleid door de wereld-elite, die aanwijzingen voor het bestaan ervan weet te verdonkeremanen.

Aldus de zoon of dochter. Aldus hun therapeut. Aldus de publieke opinie. Aldus ‘onderzoeksprogramma’ ARGOS. Terwijl de rest van de media er voor het merendeel het zwijgen toe doet.

U zult misschien denken dat de groep wier belangen wij vertegenwoordigen wel de allerkleinste der groepen moet zijn, die zich op het toneel van de samenleving wil doen gelden. Maar het feit dat er op dit moment 4000 patiënten door regulier GGZ-instellingen worden behandeld om van hun ‘vroege jeugdtrauma als overlever van een sadistische cult’ af te komen, wijst er op dat er een veelvoud van ouders – en personen uit de brede familie-kring, notabelen uit de buurt, Nederlanders die een kortstondige periode van BN-erschap mogen genieten – door de patiënten wordt beschuldigd.

Tel daarbij de bijdrage van vrijgevestigde GZ-therapeuten aan het aantal van dit soort therapieën*. En dan is er nog de grote groep relatieve leken, die zich met het etiketje ‘therapeut’ tooit op grond van de één of andere spectaculaire claim alleen. Een grove schatting brengt ons op rond de 10.000 patiënten die in behandeling zijn voor ‘complexe trauma’s’, zoals men die denkt te zien bij patiënten met complexe PTSS of DIS/ MPS (de vroegere meervoudige persoonlijkheid).

In onze publicaties en in een te schrijven boek zullen we trachten duidelijk te maken waarom wetenschappers op het vlak van de psychologie gruwelen van het feit dat deze therapie zoveel voeten in de aarde heeft gekregen. Wij van DdvP beperken ons ertoe een spreekbuis te zijn van de ouders en een bredere familiekring. Zij worden het meest geraakt door de taferelen die hun volwassen kinderen in therapie ‘uit hun onderbewuste’ opvissen. Voor hen betekent het namelijk dat de contacten met hun volwassen kind – vaak na een aantal onaangename brieven of emails – abrupt worden verbroken en dat het resterende familie-bouwsel in zijn voegen knarst en dreigt te bezwijken of versplinteren.

De ouders waar wij het over hebben, lijden in stilte. Sinds een jaar of 25 is er, mede dankzij de oprichting van de Landelijke Expertgroep Bijzondere Zedenzaken’, de LEBZ, een einde gekomen aan de heksenvervolgingen van ouders. In de 90er jaren werden deze nog – op basis van in therapie gecreëerde herinneringen – van bed gelicht en onder voorarrest gesteld. Voor heel Nederland in de media te kijk gezet als pedofiele veelpleger. En vervolgens vrijgesproken, omdat er niets te bewijzen viel.

Bewijzen dat iets niet waar is, dat het niet is gebeurd, dat het niet bestaat, is echter per definitie onmogelijk. Zodat de betreffende ouders nog altijd met een smet op hun verleden lopen. De huidige ouders hebben zich aan de blik van de maatschappij onttrokken. Zij zijn al lang blij dat ‘de buurt’ of ‘de kerk’ niets weten van de afschuwelijke beschuldigingen. Ze kunnen er met bijna niemand over praten. Zij vormen een ijsberg, die voor het allergrootste deel onzichtbaar onder water ligt.

Daarom is het voor de media en voor politici makkelijk om over hen heen te stappen. Het is echter nogal wat, waarvan ze beschuldigd worden. Daarom: als u geinteresseerd bent in meer info over onze werkgroep, de therapie die we bestrijden en over ervaringen van ten onrechte beschuldigde ouders, aarzel niet contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep De Doos van Pandora

*Voorbeeld: https://www.lichtopsrm.com

Deze foto stond vanzelfsprekend niet in ht document dat we naar verschillende media stuurden. We plaatsen hem er nu uit balorigheid bij.