De doos van Pandora

Hervonden herinneringen maken meer kapot dan je lief is.

Films

Je kunt je voorstellen dat films als hiernaast een uitstekend voorschrift vormen – een mal, zogezegd – van hoe je te gedragen als multiple. En dat is ook wat er na het verschijnen van boek en film gebeurde. Tot dan toe waren er nog geen 70 gevallen wereldwijd en in de loop van meer dan een eeuw, bekend. Daarna werden alleen al in Amerika 40.000 mensen, voor het merendeel vrouwen, gediagnosticeerd met MPS/DIS. Ook het aantal alters steeg explosief tot vele duizenden. Eve, van de ‘Three faces of Eve’ had er drie – zonder trauma. ‘Sybil’ had er 16 en heeft ook qua traumatische voorgeschiedenis model gestaan voor navolgers.

De ‘Phil Donahue Show’, 1993 over kinderen die onterecht hun ouders hebben beschuldigd: