EENZAME HERINNERINGEN DEEL 1

KRO DAMOKLES 16 en 19 maart 1999. Twee van incest beschuldigde ouderparen verhalen wat hen is overkomen.

Video kon nog niet ge-upload worden. Te zien op onze Facebook-pagina.

SYMPTOMEN VAN MISBRUIK.

20 maart 2021

Bestaan er symptomen op volwassen leeftijd die duiden op incest of ander seksueel misbruik in de jeugd? Symptomen die typisch zijn voor een verleden van seksueel misbruik? Het korte en op wetenschap gebaseerde antwoord hierop is: nee. Daarmee is niet gezegd dat seksueel misbruik niet van invloed kan zijn op het functioneren op latere leeftijd. Maar deze invloed is bij iedereen anders. Er is geen 1 op 1 relatie tussen bijvoorbeeld eetstoornissen, dwangmatige handelingen, seksuele problemen, of een borderline persoonlijkheidsstoornis – en seksuele mishandeling in de jeugd.

Ieder beleeft het misbruik anders, iedereen gaat er anders mee om en elk kind heeft een verschillende sociale omgeving. Seksueel misbruik scheert die verschillen niet opeens over één kam. Desondanks zijn er nog steeds therapeuten bij wie er een lichtje opgaat, als ze bijvoorbeeld vermoeden dat hun cliënt een dissociatieve stoornis heeft. Het resultaat is dat ze gericht gaan vragen naar misbruik en soms zelfs zeggen dat de betreffende cliënt er ‘alle tekenen’ van vertoont.

Deze totaal achterhaalde zienswijze gaat gepaard met het onjuiste idee dat seksueel misbruik in het bijzonder en trauma’s in het algemeen, verdrongen of gedissocieerd kunnen worden. De verborgen geheugeninhoud bovenhalen vormt een derde stap in de scheefgroei. Vaak wordt daartoe hypnose ingezet, maar er kunnen ook andere suggestieve technieken gebruikt worden, zoals droomuitleg, geleide imaginatie of meditatie. In een groep incest-slachtoffers geplaatst worden doet ook wonderen. Het moge duidelijk zijn dat we dit cynisch bedoelen. 

Een waarschuwing is op z’n plaats: DE ZOGEHETEN ‘KLINISCHE BLIK’ VAN EEN THERAPEUT BESTAAT NIET. Een psychiater, psycholoog of een zich spiritueel begaafd noemende therapeut weet niet meer van de cliënt dan wat deze aandraagt. Er zijn onderzoeken gedaan die erop wijzen dat de gemiddelde buurvrouw beter begrijpt wat er zich in iemand afspeelt, dan diegenen die ervoor hebben doorgeleerd of die zeggen een speciaal talent te hebben. Vooral met therapeuten die deskundig zeggen te zijn in seksueel misbruik, is het oppassen geblazen. Het is niet hun speciale kennis, die maakt dat zij voortdurend op cliënten stuiten die zwaar seksueel getraumatiseerd zijn. Het is veeleer hun obsessie overal misbruik in te zien.