DISSIDENTE WETENSCHAPPERS

12 april 2021 ·

Wetenschappers zijn net mensen. Ondanks principes, zoals geformuleerd door wetenschapsfilosofen en de wetenschappelijke gemeente, kunnen ook zij uit de bocht vliegen.

De redenen daarvoor zijn divers en soms niet aan te wijzen. Wat beweegt Andrew Wakefield (geen wetenschapper, maar publicerend arts) om zich op straffe van excommunicatie te ontwikkelen tot de goeroe van de antivaccers? En hoe is het mogelijk dat Luc Montagnier, wiens wetenschappelijk werk met betrekking to het HIV-virus werd bekroond met de Nobelprijs, in de huidige pandemie aanleiding zag om alle kennis over virussen overboord te gooien, door niet alleen te beweren dat het RNA van SARS-Cov-2 een basen-volgorde kent die ook bij HIV voorkomt – hetgeen klopt – maar ook dat dit bewijst dat het virus dat ons zo dwarszit ‘man made’ is? Iedereen die ook maar iets van erfelijk materiaal af weet, is ervan op de hoogte dat er een grote mate van overlap is tussen de diverse soorten. Er wordt zelfs beweerd dat het erfelijk materiaal van de mens voor 60% overeenkomt met dat van een bananenboom.

Het lijdt geen twijfel dat dissidente wetenschappers kunnen rekenen op succes bij mensen die onkundig zijn van het betreffende vakgebied en die reden hebben te twijfelen aan welke autoriteit dan ook – en zeker aan die van de wetenschap. Het feit dat wetenschap geen 100% zekere kennis biedt – ‘de evolutie-theorie is ook maar een theorie’ – is koren op de molen van het wantrouwen dat ze sowieso al koesterden.

Klimaatmodellen die worden bijgesteld, het Frankensteiniaanse begrip ‘genetische modificatie’ alleen al, straling: Marie Curie stierf aan de mede door haar ontdekte radio- activiteit! – dit alles heeft het in zich het gezag van de wetenschap te ondermijnen en de uitkomsten ervan te kwalificeren als ‘ook-maar-een-mening’.

Waar ideologisch gemotiveerde wetenschap toe leidt, heeft het Derde Rijk tot zijn schade en schande moeten ondervinden. Nadat Joodse wetenschappers als Einstein waren weggepest, omdat alleen de zuiver Teutoonse denkwijze tot inzichten zou kunnen leiden, bleef er van de Deutsche Physik , ontdaan als die was van E=mc2 en de kwantummechanica, bedroevend weinig over. Het leidde er wel toe dat een vroegtijdige atoomoorlog de mensheid bespaard is gebleven, daar de Arische principes geen grip konder krijgen op atoom-splitsing.

Dat er zowel door samenzweerders rondom corona, als door aanhangers van het idee dat er een transgenerationele sekte is die op grote schaal satanisch ritueel misbruik (SRM) pleegt, een schare wetenschappers wordt gevonden die zich aansluiten bij hun waanideeën, is daarom van alle tijden. Kwalijker is het dat een onderzoeksprogramma als Argos niet verder kijkt dan haar neus lang is, om bijvoorbeeld te constateren dat al deze ‘geleerden’ zich alleen maar beroepen op hear say. Het feit dat redacteur Sanne Terlingen een fellowship heeft gevolgd bij het Dart Center for Journalism and Trauma, zal daar mede debet aan zijn. De oprichter, Frank Ochberg, is een psychiater die zich heeft gespecialiseerd in PTSS en die bekend is om zijn tunnelvisie over hervonden herinneringen.

Nog zo’n veelvuldig aangehaalde psychiater