DE HYDRA VAN LERNA

19 oktober 2020

Ondestaand filmpje lijkt misschien niet met het onderwerp van deze site te maken te hebben, maar het mechanisme dat fake news verspreidt speelt ook in het geval van intergenerationeel satanisch misbruik. Het is daarom, dat een programma als Argos (VPRO) overal gelijkduidige satanische verhalen optekent, zeggende dat de betreffende bronnen ‘geen contact’ met elkaar hebben.

Dat te beweren is ‘zó negentiger jaren’! Inmiddels, immers, heeft bijna iedereen ‘vrienden’ op sociale media, die hij/zij nog nooit in real time heeft gesproken. Sinds sexueel misbruik aan het fin du siecle – terecht – op de kaart is gezet door m.n. feministen, is er een vorm van ‘cloud’ ontstaan, waarin de verhalen steeds gruwelijker werden. Immers: hoe mensonterender men dacht behandeld te zijn, hoe meer indruk dat maakte.

Het resultaat is dat gevallen van ‘gewone’ incest ons niet meer triggeren en dat de slachtoffers ervan weinig aandacht krijgen. In het filmpje wordt aanschouwelijk gemaakt hoe zoiets werkt. Het gaat weliswaar over corona-complotten, maar ook hier is ‘the final common path’ het bloed drinken van baby’s door de elite. Dat is kennelijk het allerergste waartoe onze fantasie ons toegang geeft – en het is dus inzetbaar voor meerdere doelen.

In de loop dat geschiedenis zijn diverse bevolkingsgroepen ervan beschuldigd baby’s te offeren. De Christenen: toen ze nog een kleine sekte in het Romeinse rijk waren. De Joden, toen het christendom het een eeuw of wat later tot staatsgodsdienst had gebracht. Zij zouden matzes bakken van baby-bloed. En deze irrationele manier om andere groepen – die men als een bedreiging zag – te beschuldigen, is nooit weg geweest.

Vergelijk het met de mythe van Hydra van Lerna, een veelkoppig monster, dat men niet kon uitschakelen door het de kop af te hakken, want op de plaats van de wond verscheen onmiddellijk een andere kop. Of om een hedendaagse metafoor te gebruiken: vergelijk het met een virus dat zich van mond op mond verspreidt.

Zoals het moeilijk is de corona complotters tot andere inzichten te brengen, zo zijn ook therapeuten die ervan overtuigd zijn dat mensen met DIS een zeer traumatische achtergrond hebben, niet van hun standpunt af te brengen. Net als de clienten geloven ze dat elk argument dat tegen deze voorstelling van zaken wordt ingebracht, geuit wordt door iemand die zelf een pedofiele satanist is. Via deze site wil ik graag een discussie starten over deze problematiek, teneinde met elkaar te bedenken hoe ermee om te gaan. De oproep is dringend, want in het kielzog van een grote groep complotdenkers bloeit het idee van satanisch ritueel misbruik (S.R.M.) weer op