COMPLOTTHEORIEËN DRINGEN DOOR IN DE TWEEDE KAMER

27 juli 2021

Iets meer dan een jaar geleden bood het onderzoeksprogramma Argos een goedgelovig oor aan vrouwen die oprecht meenden op gruwelijke wijze door een satanische cult gehersenspoeld te zijn, met medewerking van hun sadistische babybloed drinkende ouders en notabelen.*

Daar de vrouwen elkaar frequent treffen op internetfora over DIS (de vroegere meervoudige persoonlijkheidsstoornis ), mag het geen verbazing wekken dat ze gelijkluidende verhalen vertelden. Voor Argos was dat echter reden om hen te geloven, temeer omdat, volgens de Volkskrant** het tot de privileges die verbonden zijn aan het begrip ‘slachtoffer’ behoort, om geloofd te worden en om de aangewezen dader te cancelen.

En ‘gecanceld’ wórden de ouders van mensen met DIS! Niet zelden valt het hele gezin in duigen door de beschuldigingen van dochter of zoon. Het is een ijsberg aan leed, waarvan nauwelijks het topje boven water komt, sinds forensisch psychologen erin zijn geslaagd juridische vervolging van de ouders te voorkomen.

Dat de inzichten van bovenstaande psychologen niet tot de Tweede Kamer zijn doordrongen moge blijken uit het feit dat na de uitzending van Argos een commissie *** werd opgetuigd om de walgelijke aantijgingen te onderzoeken. Kamerleden lieten er in gesprekken met zich naar analogie van de Holocaust ‘overlevende’ noemenden van overtuigen dat er vuur moest zijn, want er was rook.

Pogingen om ook ten bate van de beschuldigde ouders met de kamer in gesprek te treden, liepen op een oorverdovend zwijgen uit. De commissie Hendriks verleende De Doos van Pandora echter wel een oor, dus er is hoop dat de door therapeuten in stand gehouden ‘craze’ alsnog aan de kaak gesteld gaat worden.

Dat zal er dan echter wel toe moeten leiden dat de GGZ op de schop gaat. Die behandelt immers 4000 cliënten in verband met hun traumatische ervaringen rondom SRM ( Satanisch Ritueel Misbruik ). Daar de therapie gemiddeld meer dan tien (10!!!!!) jaar in beslag neemt, zal het de wachtlijsten aanzienlijk verlichten als de betreffende therapeuten zich weer met echt psychisch leed gaan bezighouden. Maar om te beginnen zullen ze gedebriefed moeten worden, hetgeen – zoals bekend – een onmogelijke exercitie is bij complotdenkers.