Categoriearchief: Neurobabble

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

JA HOOR!

16 april 2021

Dit gaat nu eens niet over DIS/PTSS/SRM. Maar wel over het misbruik dat er van fMRI-scans wordt gemaakt. Een pedagogische tik heeft htzelfde effect op de hersenen als ernstige ishandeling!* Diederik Stapel kan hier nog een punt aan zuigen!

Lees verder

ACTIVITEIT IN DE HERSENEN VAN HERSENDODE MENSEN AANGETROFFEN!!!!!

Aldus de Telegraaf

2 augustus 2021 ·page1image6005536

Update*

Hier kan ik kort over zijn: fMRI-scans hebben ook activiteit in de hersenen van een op de markt gekochte dode zalm aangetroffen. De reden is dat het grootste deel van hersenscans bestaat uit ruis, waaruit de computer een signaal moet proberen op te pikken. De wijze waarop dat gebeurt leidt tot veel vals positieve resultaten. Daarom staan fMRI-scans bij neuro-wetenschappers serieus ter discussie. Veel psychologen gebruiken ze echter nog steeds om ‘aan te tonen’ dat iets werkelijk bestaat:

“Jongetje vindt ijsje lekker, aldus hersenscan.”

Op een hersenscan ‘aangetoonde’ fenomenen zijn echter zeker niet ‘echter’ dan andere waarnemingen. Vaak zijn ze zelfs regelrecht onwaar – zoals hierboven uitgelegd. Kortom: laat je niet gekmaken…

Lees verder

FMRI-WAPPIES MAKE YOUR DREAMS COME TRUE!

12 juli 2021 ·

Geloof het of niet: binnenkort kunnen ze je dromen reconstrueren en voor je afspelen. Er zijn zelfs Japanners die claimen dat nu reeds te kunnen.* Wat zal het de opgave van DIS- therapeuten vergemakkelijken, als ze kunnen voorbijgaan aan de altijd wat gekleurde of incomplete representatie van de dromen van hun cliënten! Wie weet wordt de duiding ervan zelfs in de bijsluiter van de betreffende fMRI-scan meegeleverd.

Nog zo’n leuk vooruitzicht: ‘Mind Reading and Mind Control Technologies are coming!!!!!!** Zo kunnen de door ons zo verguisde therapeuten op gelijke voet komen met de pedofiele elite, die – naar verluidt dankzij Hitler’s beulen – ook zonder fMRI al decennia over deze mogelijkheid beschikte. Dat zou op z’n minst betekenen dat het therapeutendom een eerlijker kans kreeg in haar strijd om de geest van de ‘overlever’.

Lees verder

A DEAD END

19 april 2021

Wij vertegenwoordigen ouders die door één of meer volwassen kinderen zijn verstoten, omdat deze zijn gaan geloven dat hun schijnbaar normaal verlopende jeugd een façade is geweest voor de meest mensonterende kwellingen die je je kunt indenken. Dit veroorzaakt bij de ouders en het gezin van herkomst een open wond, waar maatschappelijke gebeurtenissen met enige regelmaat in poken. De uitzending van ARGOS heeft ouders en verwanten tot op het bot geraakt.

Waar de ingeslagen weg aan de kant van de verloren zonen en dochters ten diepste toe kan leiden, wordt gedemonstreerd door het nu volgende verhaal over Gigi Jordan, een vrouwelijke miljonair en moeder van een in 2001 geboren jongetje: Dude.

Lees verder

EEN fMRI-SCAN VAN EEN DODE ZALM. EN VAN ANTJE REINDERS.

16 april 2021

fMRI resultaten bestaan uit een mix van signalen en ruis als reactie op een prikkel – bijvoorbeeld een foto die een emotie uitdrukt. Wetenschappers gebruiken statistische technieken om het juiste signaal te benadrukken en de ruis weg te filteren. Het gevolg is niet alleen dat een bestaande correlatie tussen de prikkel enerzijds en het oplichten van een plek in de hersenen anderzijds, wordt overdreven, maar ook dat er correlaties gevonden worden waar die er helemaal niet zijn. Voodoo-correlaties, in feite.

Als je daar geen rekening mee houdt, is er grote kans dat je een correlatie ziet tussen bijvoorbeeld een emotie en een hersengebied, die er in werkelijkheid niet is. En dat niet alleen: dat je een correlatie over het hoofd ziet tussen de betreffende emotie en een ander hersengebied, omdat je daar niet naar zoekt. Dat je van een fMRI-scan geen eenduidig antwoord kunt verwachten, werd gedemonstreerd in het volgende onderzoek: https://www.wired.com/2009/09/fmrisalmon/ , waarbij een dode zalm in een MRI-tunnel werd gelegd en hem door de onderzoekers werd gevraagd welke emotie een voorgehouden foto uitdrukte.

Lees verder

DE HERSENEN. ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN.

15 april 2021 ·

Naar aanleiding van de hippocampus – een hersenstructuurtje waarover we in de vorige post schreven, omdat het kleiner dan normaal zou zijn bij mensen met PTSS – moet ons het volgende van het hart:

In het midden van de vorige eeuw werd onder invloed van het behaviourisme alle menselijke doen en laten gezien als een reactie, of als het gevolg van conditionering. Dientengevolge was er in die tijd sprake van loop-gedrag, onderhandel-gedrag en wat dies meer zij: alles was gedrag. De hersenen waren een black box, waarvan de precieze werking er niet toe deed. Er kwam een stimulus in en vervolgens kwam de respons er uit. Net zomin als je hoeft te weten hoe een radio of televisie werkt om hem met een simpele druk op een knop tot leven te brengen, deed het ertoe hoe dat intern in zijn werk ging.

Lees verder