Categoriearchief: Wetenschap

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

REALITY-TESTING DEEL 5: BUBBLES

8 september 2022

Rapport over ritueel misbruik onmogelijke opgave. Commissie geeft het verlossende antwoord niet.

https://www.trouw.nl/nieuws/rapport-over-ritueel-misbruik-onmogelijke-opgave-commissie-geeft-het-verlossende-antwoord-niet~be9c272e/

Dit artikel van 21 April 1994 had ook van nu kunnen zijn. Met dien verstande dat er in 1994 wetenschappers waren, die openbaar een tegengeluid lieten horen. Die wezen op de sociale besmettelijkheid van dit volksgeloof, door te refereren aan mis lit bestsellers, media-aandacht en speciaal daarvoor gevoelige fantasy prone personalities. Die onderzoeken uit andere landen aanhaalden, waar men deze craze/massa-hysterie al eerder had meegemaakt en onderzocht.

Zo publiceerde FBI agent Kenneth Lanning in 1992 een uitgebreid onderzoek naar claims van wat toen nog ‘SRA’ werd genoemd: Satanisch Ritueel Misbruik. En vond geen aanwijzing dat de verhalen op waarheid berustten. Ook vond er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in Engeland plaats naar het to be or not to be van SRA. De neerslag ervan is te lezen in het veel geprezen boek ‘Speak of the Devilʼ door J.S. La Fontaine.

Lees verder

CPTSS !

2 juli 2022

Nu zo’n beetje alles traumatisch is en trauma alles, wordt het tijd om weer terug te gaan naar het ontstaan van het begrip PTSS als gevolg van de oorlog in Vietnam.

De directe aanleiding om onderstaande column weer van stal te halen is het feit dat de WHO recentelijk, bij het verschijnen van de nieuwste internationale classificatie van ziektes, de ICD11, een door Bessel van der Kolk en consorten hevig gewenst complex broertje of zusje van PTSS heeft geconcipieerd: CPTSS*.

Het zal nu waarschijnlijk niet lang meer duren, of het wordt ook in de volgende versie van de DSM opgenomen, hand in hand met het reeds bestaande ‘dissociatieve subtype’ van PTSS. En zoals bekend: is er eenmaal een naam voor een diagnose, dan bestaat een fenomeen pas echt.

Lees verder

WAT GELOVEN DIS-THERAPEUTEN?

27 juni 2022

Nu Ritueel Transgenerationeel Misbruik weer in de belangstelling staat, met dank aan het onderzoeksprogramma Argos (VPRO, radio 1)*, is het misschien zinnig uit de doeken te doen wat veel therapeuten die van het bestaan ervan overtuigd zijn, nu eigenlijk geloven.

Eén van deze therapeuten is onze eigen – Nederlandse – prof. Onno van der Hart. Hij heeft weliswaar – in navolging van zijn leermeester Bennett Braun twee jaar geleden een ‘beroepsverbod’ aan zijn broek gekregen, maar dat was niet om wat hij zijn patiënten op de mouw speldde, maar omdat hij tijdens een meer dan 20 jaar durende therapie de grenzen tussen hem en een vrouwelijke patiënte in toenemende mate had overschreden.**

Op de foto hieronder vind je een citaat waar uit blijkt dat hij gelooft dat wat men vroeger ‘satanische sektes’ noemde, in hun eigen slachtoffers voorzien door ze letterlijk en figuurlijk door vrouwen te laten ‘uitbroeden’.

Lees verder

JA HOOR!

16 april 2021

Dit gaat nu eens niet over DIS/PTSS/SRM. Maar wel over het misbruik dat er van fMRI-scans wordt gemaakt. Een pedagogische tik heeft htzelfde effect op de hersenen als ernstige ishandeling!* Diederik Stapel kan hier nog een punt aan zuigen!

Lees verder

POLDEREN

16 augustus 2021

Meer over het te schrijven boek:

Waarom blijft de diepe verdeeldheid die er nog steeds bestaat over het geheugen aan m.n. seksuele trauma’s zo latent? In de kwestie Griet op de Beeck was het opvallend dat wetenschappers zich niet of nauwelijks aan het onderwerp wilden branden. De commotie vond plaats op sociale media en in kranten en degenen die zich roerden waren therapeuten, ‘overlevers’ en feministen aan de ene kant, tegenover columnisten aan de andere kant. Een enkele wetenschapper sprak zich voorzichtig uit in een interview, maar men nam niet zelf het voortouw.

Lees verder

POLITIEK EN WETENSCHAP

8 augustus

UIT DE PERSOONLIJKE BERICHTEN VAN SASKIA VAN DER STOEL

Politiek en wetenschap verdragen elkaar niet, zoals ook uit bijgevoegd artikel in het FD* mag blijken. Maar ze raken zowel op macro- als op micro-niveau steeds verder met elkaar verstrengeld. Dit is er de reden van dat bijvoorbeeld in het domein van geneeskunde en psychologie therapieën kunnen ontstaan die niet effectief of zelfs schadelijk zijn. De betreffende geneeswijzen worden in veel gevallen gekenmerkt door een krachtige lobby-groep of door het feit dat ‘de meerderheid’ zich erachter schaart.

Het gevolg van de illusie dat wetenschap een democratisch exercitie zou zijn, is dat er wetenschappelijke mythes ontstaan, die ook onder leken een groot draagvlak hebben. Onlangs was ik betrokken in een discussie onder een post over ‘alternatieve feiten’, die volgens de plaatser ervan makkelijk te onderscheiden zouden zijn. Als voorbeeld werden complottheorieën aangehaald waarin sprake was van het drinken van babybloed en het streven naar ‘de wereldheerschappij’. Het moest iedereen, aldus de inzender, toch duidelijk zijn dat er geen sprake kon zijn van dergelijke uitwassen.

Lees verder

ACTIVITEIT IN DE HERSENEN VAN HERSENDODE MENSEN AANGETROFFEN!!!!!

Aldus de Telegraaf

2 augustus 2021 ·page1image6005536

Update*

Hier kan ik kort over zijn: fMRI-scans hebben ook activiteit in de hersenen van een op de markt gekochte dode zalm aangetroffen. De reden is dat het grootste deel van hersenscans bestaat uit ruis, waaruit de computer een signaal moet proberen op te pikken. De wijze waarop dat gebeurt leidt tot veel vals positieve resultaten. Daarom staan fMRI-scans bij neuro-wetenschappers serieus ter discussie. Veel psychologen gebruiken ze echter nog steeds om ‘aan te tonen’ dat iets werkelijk bestaat:

“Jongetje vindt ijsje lekker, aldus hersenscan.”

Op een hersenscan ‘aangetoonde’ fenomenen zijn echter zeker niet ‘echter’ dan andere waarnemingen. Vaak zijn ze zelfs regelrecht onwaar – zoals hierboven uitgelegd. Kortom: laat je niet gekmaken…

Lees verder