Categoriearchief: Gezondheidsraad

REALITY TESTING

15 septemver 2022 ·

Reactie van minister Hoogervorst op het rapport ‘Omstreden herinneringen’ van de Gezondheidsraad (2004).
Bron: NRC-Handelsblad 11-6-2004

‘Bijsluiter’ bij psychotherapie

DEN HAAG – Psychotherapeuten moeten patiënten een ‘bijsluiter’ meegeven over de gevaren van de verschillende soorten therapie voor degenen die zich daardoor weer incest of ander seksueel misbruik gaan herinneren. Ook moet er in de opleiding meer aandacht worden besteed aan de mogelijke gevaren van deze therapieën: therapeuten kunnen bij makkelijk te beïnvloeden patiënten fictieve herinneringen oproepen die anderen ernstig kunnen schaden. Dit schrijft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) als reactie op het advies van de Gezondheidsraad over ‘hervonden herinneringen’. Afgelopen jaren is het verscheidene malen voorgekomen dat mensen publiekelijk zijn beschadigd en strafrechtelijk zijn vervolgd op grond van ‘jeugdherinneringen’ aan onder meer seksueel misbruik die, naar later bleek, door de therapeut waren opgeroepen en vals bleken te zijn. Einde citaat.

Lees verder

POLDEREN

16 augustus 2021

Meer over het te schrijven boek:

Waarom blijft de diepe verdeeldheid die er nog steeds bestaat over het geheugen aan m.n. seksuele trauma’s zo latent? In de kwestie Griet op de Beeck was het opvallend dat wetenschappers zich niet of nauwelijks aan het onderwerp wilden branden. De commotie vond plaats op sociale media en in kranten en degenen die zich roerden waren therapeuten, ‘overlevers’ en feministen aan de ene kant, tegenover columnisten aan de andere kant. Een enkele wetenschapper sprak zich voorzichtig uit in een interview, maar men nam niet zelf het voortouw.

Lees verder

ARGOS REVISITED

8 mei 2021

Misschien gaan ‘the memory wars’ niet alleen over misvattingen over het geheugen, maar ook over wat wetenschap is. Nel Draijer herhaalt in onderstaande uitzending* het aloude adagium: dat cognitief en forensisch psychologen die zich uitspreken over de onmogelijkheid van hervonden herinneringen, zelf nog nooit zo’n patiënt hebben gezien. Tijdens een tv-uitzending in de 90er jaren heette het ook al: die professoren zouden eens één keer moeten meemaken wat er zich in therapie afspeelt. Hoe levensecht de emoties zijn, als er herinneringen boven komen. Hoe de cliënt zich met hand en tand verzet tegen het besef dat ze als kind vreselijk is misbruikt. Zoiets verzin je toch niet voor je plezier?

Lees verder