Categoriearchief: Therapie

HET (SLIMME?) ONBEWUSTE

Misschien was het met scheikunde op de middelbare school, misschien ook tijdens colleges psychologie of biochemie, dat ik hoorde over de 19e eeuwse chemicus August Kekulé, die als eerste de structuurformule van benzeen ontdekte.

Hij had er eindeloos over zitten peinzen, z’n hoofd was er suf van en hij sukkelde even in slaap. Tijdens die slaap had hij een korte droom, waarvan hij zich bij het ontwaken alleen een slang herinnerde, die zich in zijn eigen staart beet. Een ‘ouroubouros’, het klassieke symbool voor de eindeloze cyclus van dood en geboorte. 

Lees verder

A COMPENSATORY RELATION

10 juni 2021

.Het is goed gedocumenteerd dat de waarderingscijfers voor praat-therapie stijgen, naarmate er meer ‘rapport’ is tussen cliënt en therapeut en als de therapeut invoelend en begrijpend is. Veel cliënten beschrijven de therapeutische relatie achteraf als een soort alles-absorberende vriendschap. (Wijzelf spreken liever van een ‘folie-à-deux’). Anderen vereren hun therapeut.

Lees verder

REALITY TESTING. DEEL 3

2 april 2021 ·

EEN OCEANISCH GEVOEL


In deze en de volgende posts gaan we in op fragmenten van het schrikbarende verhaal van een retractor, dat we hieronder plaatsten.

“Via via kwam ik bij een bekende ritueel misbruiktherapeute terecht: een psychologe die het als roeping van God ziet om mensen met een ritueel misbruikverleden te behandelen. Ze had toen net een praktijk geopend. Nu nog steeds is ze werkzaam als therapeute en actief op Facebook en internet. Ik was twee dagen per week bij haar in therapie en bleef ook slapen. Ik sliep naast haar bed op de grond. Verschillende keren logeerde ik een paar weken bij haar, om opname te voorkomen. Daarna had ik vaak moeite om weer groot te worden. Bij haar mocht ik namelijk kind zijn, tekenfilms kijken en tegen haar aan hangen met een knuffel. Ze praatte veel met alle alters, vooral met de kleintjes. Ik had veel herbelevingen. Zo herbeleefde ik de bevalling van een tweeling, wat veel pijnlijker was dan mijn echte bevallingen. Ze heeft de hele nacht liggen huilen omdat ze het zo erg vond voor de kinderen. Ik kreeg herinneringen aan acht zwangerschappen van negen kinderen. Ik gaf de kinderen namen en ging met de therapeute de stad in om kinderkleertjes te kopen.”

Lees verder

REALITY TESTING

15 septemver 2022 ·

Reactie van minister Hoogervorst op het rapport ‘Omstreden herinneringen’ van de Gezondheidsraad (2004).
Bron: NRC-Handelsblad 11-6-2004

‘Bijsluiter’ bij psychotherapie

DEN HAAG – Psychotherapeuten moeten patiënten een ‘bijsluiter’ meegeven over de gevaren van de verschillende soorten therapie voor degenen die zich daardoor weer incest of ander seksueel misbruik gaan herinneren. Ook moet er in de opleiding meer aandacht worden besteed aan de mogelijke gevaren van deze therapieën: therapeuten kunnen bij makkelijk te beïnvloeden patiënten fictieve herinneringen oproepen die anderen ernstig kunnen schaden. Dit schrijft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) als reactie op het advies van de Gezondheidsraad over ‘hervonden herinneringen’. Afgelopen jaren is het verscheidene malen voorgekomen dat mensen publiekelijk zijn beschadigd en strafrechtelijk zijn vervolgd op grond van ‘jeugdherinneringen’ aan onder meer seksueel misbruik die, naar later bleek, door de therapeut waren opgeroepen en vals bleken te zijn. Einde citaat.

Lees verder

DE TALKING CURE

1 augustus 2021 · THE TALKING CURE.

Freud wordt wel beschouwd als de vader van de praat-therapie. In feite was het echter zijn leermeester Breuer, die het startsein gaf tijdens de behandeling van ‘Anna O.’, een pseudoniem voor Bertha Pappenheim, de fameuze eerste patiënt met wie de psychoanalyse begon. In het in 1895 door Breuer en Freud gepubliceerde ‘Studiën über Hysterie’ worden de grondslagen ervan vastgelegd.

Anna O. was een schoolvoorbeeld van wat wij tegenwoordig iemand met een somatiforme stoornis noemen. Ze leed aan hoofdpijnen, gevoelsverlies, verlammingen en nog veel meer, zich nu weer wel, dan weer niet, manifesterende symptomen waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kon worden. Soms was ze niet in staat haar moedertaal, Duits, te spreken en communiceerde in het Engels. Maar als zij onder hypnose vertelde over de traumatische periodes waarin deze problemen het daglicht zagen, verdwenen ze als sneeuw voor de zon. Dat inzicht ligt aan de basis van wat later ‘psychoanalyse’ zou gaan heten.

Lees verder

POLDEREN

16 augustus 2021

Meer over het te schrijven boek:

Waarom blijft de diepe verdeeldheid die er nog steeds bestaat over het geheugen aan m.n. seksuele trauma’s zo latent? In de kwestie Griet op de Beeck was het opvallend dat wetenschappers zich niet of nauwelijks aan het onderwerp wilden branden. De commotie vond plaats op sociale media en in kranten en degenen die zich roerden waren therapeuten, ‘overlevers’ en feministen aan de ene kant, tegenover columnisten aan de andere kant. Een enkele wetenschapper sprak zich voorzichtig uit in een interview, maar men nam niet zelf het voortouw.

Lees verder

CHAOS

1 juli 2021

PERSOONLIJKE BIJDRAGE VAN SASKIA VAN DER STOEL

In het noord-westen van de V.S. en het westen van Canada smelten ze weg. Waar het rond deze tijd gemiddeld 20 graden is, loopt de temperatuur nu op tot boven de 45℃. Het Nederlandse nieuws besteedt er dagelijks aandacht aan. Asfalt is in die streken niet op de hitte berekend, de mensen hebben er geen airconditioning en gemeentes stellen gekoelde ruimtes ter beschikking. Men vreest voor bosbranden en de meeste mensen hebben er een ‘exit-plan’.

Lees verder

STIJLKENMERKEN MIS LIT*

5 juni 2021 ·

Sfeer van kameraadschap, door het vuur gaan, verraad, vuurpeleton, moffen ombrengen/vergelding, de kelder in de Euterpestraat, één van de weinige overlevenden zijn, eeuwige trouw zweren, survivalguilt, geheime codes, gemarteld worden (maar niet doorslaan), explosieven, treinovervallen, geen onrecht kunnen verdragen, ‘mijn plicht doen’, opoffering.

Lezers hebben in bovenstaande opsomming ongetwijfeld de retoriek van het verzet herkend. De lijst kan nog worden uitgebreid, maar we hebben ons beperkt tot een willekeurige selectie uit de uitgeschreven teksten (1975)* van LSD sessies van de Leidse psychiater prof. J. Bastiaans met ene ‘Willem van Salland.’ Meer over degene die zich achter dit pseudoniem verschool in het te schrijven boek.

Lees verder

HET DYNAMISCH ONBEWUSTE

1 juni 2021 

·
AXIOMA’s: het dynamisch onbewuste, of al even dynamische diverse bewustzijnstoestanden.

De therapie zoals die wordt bedreven bij mensen met een dissociatieve stoornis, wordt omschreven als psychodynamische therapie. In vorige posts hebben we het dynamisch onbewuste beschreven, dat hier een belangrijke rol in speelt. In de gedachten van psychoanalytisch geörienteerde theoretici is dit concept niet zomaar een psychische afvalbak, waarin zaken belanden die er niet meer toe doen, maar een actief proces ter bescherming van het ego (het ‘Ik’), dat psychische hobbels op diens levenspad tracht weg te nemen. Dit alles, opdat hij of zij zich niet bewust is van de eigen enigszins verdorven geest, instabiliserende ervaringen, of van het plaatsvinden van gebeurtenissen die niet in het plaatje van wat Jung ‘de Persona’ noemt, passen.

Er zijn talloze logisch-filosofische, experimentele en evolutionair biologische bezwaren aan te voeren tegen bovengenoemde voorstelling van zaken. In ons boek gaan we daar uitgebreider op in. Zo lijkt het evolutionair gezien niet tot voordeel te strekken om traumatiserende gebeurtenissen te verdringen. Men is dan immers niet voorbereid op een herhaling. Elke keer moet het wiel opnieuw worden uitgevonden: hoe te handelen in deze situatie? Maar ook: hoe te voorkomen dat de situatie zich herhaalt? Instanties als vertrouwensartsen, schoolmentoren en de kindertelefoon zijn tot stand gekomen om misbruikte en mishandelde kinderen en hun sociale omgeving een oor en (praktische) raad te bieden. Maar daarvoor moeten deze wel tot op zekere hoogte kunnen beschrijven, wat eraan schort. Zich ervan bewust zijn.

Lees verder