Categoriearchief: Onno van der Hart

REALITY TESTING. DEEL 3

2 april 2021 ·

EEN OCEANISCH GEVOEL


In deze en de volgende posts gaan we in op fragmenten van het schrikbarende verhaal van een retractor, dat we hieronder plaatsten.

“Via via kwam ik bij een bekende ritueel misbruiktherapeute terecht: een psychologe die het als roeping van God ziet om mensen met een ritueel misbruikverleden te behandelen. Ze had toen net een praktijk geopend. Nu nog steeds is ze werkzaam als therapeute en actief op Facebook en internet. Ik was twee dagen per week bij haar in therapie en bleef ook slapen. Ik sliep naast haar bed op de grond. Verschillende keren logeerde ik een paar weken bij haar, om opname te voorkomen. Daarna had ik vaak moeite om weer groot te worden. Bij haar mocht ik namelijk kind zijn, tekenfilms kijken en tegen haar aan hangen met een knuffel. Ze praatte veel met alle alters, vooral met de kleintjes. Ik had veel herbelevingen. Zo herbeleefde ik de bevalling van een tweeling, wat veel pijnlijker was dan mijn echte bevallingen. Ze heeft de hele nacht liggen huilen omdat ze het zo erg vond voor de kinderen. Ik kreeg herinneringen aan acht zwangerschappen van negen kinderen. Ik gaf de kinderen namen en ging met de therapeute de stad in om kinderkleertjes te kopen.”

Lees verder

WAT GELOVEN DIS-THERAPEUTEN?

27 juni 2022

Nu Ritueel Transgenerationeel Misbruik weer in de belangstelling staat, met dank aan het onderzoeksprogramma Argos (VPRO, radio 1)*, is het misschien zinnig uit de doeken te doen wat veel therapeuten die van het bestaan ervan overtuigd zijn, nu eigenlijk geloven.

Eén van deze therapeuten is onze eigen – Nederlandse – prof. Onno van der Hart. Hij heeft weliswaar – in navolging van zijn leermeester Bennett Braun twee jaar geleden een ‘beroepsverbod’ aan zijn broek gekregen, maar dat was niet om wat hij zijn patiënten op de mouw speldde, maar omdat hij tijdens een meer dan 20 jaar durende therapie de grenzen tussen hem en een vrouwelijke patiënte in toenemende mate had overschreden.**

Op de foto hieronder vind je een citaat waar uit blijkt dat hij gelooft dat wat men vroeger ‘satanische sektes’ noemde, in hun eigen slachtoffers voorzien door ze letterlijk en figuurlijk door vrouwen te laten ‘uitbroeden’.

Lees verder

GGZ INTERNE ROT DEEL 4

4 mei 2021

NAAR WIE LAAT DE GGZ HAAR OREN HANGEN?

Het is 21 maart 2015. De leiding van het TRTC (top referente trauma centrum) van de GGZ Drenthe houdt een eendaagse conferentie. Het programma wordt wervend aangekondigd als zijnde ‘outstanding’ en vertolkt door eminente clinici en wetenschappers.*

Daaronder Colin Ross, in de woorden van de organisatoren:

:’Colin A. Ross, MD. Dr. Ross is an internationally renowned clinician, researcher, author and lecturer in the field of dissociation and trauma-related disorders. He is de founder of The Collin A. Ross Institute in Dallas, Texas’.

Lees verder

SCHNEIDERIAANSE SYMPTOMATIEK

3 mei 2021

EEN SPECIAAL GEVAL VAN APOFENIE

“Veel dissociatieve patiënten hebben het gevoel dat gedachten ‘in’ hun geest ‘geplant’ of ‘eruit getrokken’ worden(…).Doorgaans is het dat deel van de persoonlijkheid (…) dat op dat moment de controle heeft die dit ervaart, terwijl een ander deel de controle heeft over de inplanting of onttrekking.”Onno van der Hart et.al., Het Belaagde Zelf (2010).

In 1911 publiceerde de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler zijn magnum opus: ‘Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien’. Hiermee vond de benaming schizein = gespleten en phren = geest zijn ingang in de psychiatrie. Bleuler omschreef schizofrenie daadwerkelijk als de dissociatie – of ‘Spaltung’ – van verschillende psychische functies.

Lees verder

HOE EEN VOLKSVERTELLING TOT CRAZE WERD.

23 maart 2021

SPECIAAL BESTEMD VOOR DE ARGOS ONDERZOEKSJOURNALISTEN SANNE TERLINGEN EN HUUB JASPERS – EN VOOR DE KAMERLEDEN MICHIEL van NISPEN (SP), NIELS van den BERGE (GL) en ATTJE KUIKEN (PvdA).

De psychiater Bennett Braun, van wiens werkwijze je fragmenten in onderstaande video kunt zien, heeft het wel erg bont gemaakt. Maar als DE MPS-expert was hij in Nederland jarenlang meer dan welkom om workshops te geven. Het goedgelovige ARGOS-geluid komt linea recta van deze gestoorde psychiater, die in de V.S. miljoenenclaims aan zijn broek kreeg, zijn licentie voor 2 jaar verloor en nooit meer met MPS-patiënten mag werken.

Lees verder

OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

9 januari 2021

Lezers zullen zich zich misschien afvragen waarom we zoveel oude koeien uit de 90er jaren uit de sloot halen?

Daar zijn verschillende redenen voor. Dankzij de ‘memory wars’ die destijds woedden, werd er veel gepubliceerd door zowel voor- als tegenstanders van begrippen als verdringing/dissociatie, hervonden herinneringen, MPS/DIS en Satanisch Ritueel Misbruik (SRM). Hoewel de belangstelling van de media nu is afgenomen, zijn de verschillende standpunten echter nauwelijks dichter bij elkaar gekomen.

Wel heeft de wetenschap toenadering gezocht tot de ‘gelovige’ therapeuten, door te constateren dat het mogelijk is dat men een periode in zijn leven niet aan het doorgemaakte misbruik denkt, omdat het een plaatsje heeft gekregen. Of anders is het mogelijk dat seksueel misbruik niet als zodanig wordt geduid op het moment in het leven dat het plaatsvindt. Hoogstens is het jonge kind verbaasd of verward over het feit dat zijn geslachtsdelen door een vertrouwde volwassene worden gestreeld, of dat hij dat andersom moet doen bij de ander.

Lees verder