Categoriearchief: Bennett Braun

GGZ INTERNE ROT DEEL 4

4 mei 2021

NAAR WIE LAAT DE GGZ HAAR OREN HANGEN?

Het is 21 maart 2015. De leiding van het TRTC (top referente trauma centrum) van de GGZ Drenthe houdt een eendaagse conferentie. Het programma wordt wervend aangekondigd als zijnde ‘outstanding’ en vertolkt door eminente clinici en wetenschappers.*

Daaronder Colin Ross, in de woorden van de organisatoren:

:’Colin A. Ross, MD. Dr. Ross is an internationally renowned clinician, researcher, author and lecturer in the field of dissociation and trauma-related disorders. He is de founder of The Collin A. Ross Institute in Dallas, Texas’.

Lees verder

HET STAAT IN DE DSM!

25 april 2021 ·

DIS-therapeuten en hun community roepen dit vaak om aan te tonen dat DIS* en PTSS** geaccepteerde diagnoses zijn en dus ‘bestaan’.

Dat ligt wat genuanceerder. De ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, zoals het psychiatrische handboek de DSM voluit heet is – zoals we al eerder schreven i.v.m. PTSS – niet zozeer het resultaat van wetenschappelijke inzichten, als van politiek: van het recht van de ‘sterkste’, de meerderheid – van lobbygroepen die het hardste schreeuwen. De eerder beschreven en inmiddels keihard van z’n voetstuk gevallen complot-psychiater Bennett Braun heeft niet alleen een desastreuze invloed uitgeoefend op Nederlandse DIS- therapeuten en hun opleidingen, hij was ook de instigator van het opnemen van de diagnose MPS in DSM-3.

Lees verder

HOE EEN VOLKSVERTELLING TOT CRAZE WERD.

23 maart 2021

SPECIAAL BESTEMD VOOR DE ARGOS ONDERZOEKSJOURNALISTEN SANNE TERLINGEN EN HUUB JASPERS – EN VOOR DE KAMERLEDEN MICHIEL van NISPEN (SP), NIELS van den BERGE (GL) en ATTJE KUIKEN (PvdA).

De psychiater Bennett Braun, van wiens werkwijze je fragmenten in onderstaande video kunt zien, heeft het wel erg bont gemaakt. Maar als DE MPS-expert was hij in Nederland jarenlang meer dan welkom om workshops te geven. Het goedgelovige ARGOS-geluid komt linea recta van deze gestoorde psychiater, die in de V.S. miljoenenclaims aan zijn broek kreeg, zijn licentie voor 2 jaar verloor en nooit meer met MPS-patiënten mag werken.

Lees verder