Categoriearchief: Bessel van der Kolk

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

CPTSS !

2 juli 2022

Nu zo’n beetje alles traumatisch is en trauma alles, wordt het tijd om weer terug te gaan naar het ontstaan van het begrip PTSS als gevolg van de oorlog in Vietnam.

De directe aanleiding om onderstaande column weer van stal te halen is het feit dat de WHO recentelijk, bij het verschijnen van de nieuwste internationale classificatie van ziektes, de ICD11, een door Bessel van der Kolk en consorten hevig gewenst complex broertje of zusje van PTSS heeft geconcipieerd: CPTSS*.

Het zal nu waarschijnlijk niet lang meer duren, of het wordt ook in de volgende versie van de DSM opgenomen, hand in hand met het reeds bestaande ‘dissociatieve subtype’ van PTSS. En zoals bekend: is er eenmaal een naam voor een diagnose, dan bestaat een fenomeen pas echt.

Lees verder

HOE EN WAAROM ONTSTAAN EMOTIES?

26 mei 2021

Een emotie is een passioneel-cognitieve appreciatie van een reële of verbeelde (sociale) situatie. Een bij de gelegenheid passend vertoon aan emoties vormt een belangrijk bestanddeel van sociale processen. Emoties kunnen zich verbaal uiten: door te huilen, te lachten, te schreeuwen, of te benoemen. De meeste mensen zijn tevens opmerkelijk goed in het interpreteren van nonverbale emotionele lichaamstaal. Deze draagt bij aan de authenticiteit van iemands ‘performance’, aan de manier waarop hij of zij overkomt.

Tevens bieden emoties de gelegenheid zich met een ander te identificeren, of althans empathische gevoelens te koesteren. Emoties ontstaan op het snijvlak van lichaam, geest en context – en als een reactie op fysieke of psychische gebeurtenissen. Deze kunnen fictief en imaginair van aard zijn, zoals boek of film die ontroeren, of een spannend verhaal dat voor het slapen gaan wordt voorgelezen. Het kan echter ook real life gebeurtenissen betreffen.

Lees verder

A DEAD END

19 april 2021

Wij vertegenwoordigen ouders die door één of meer volwassen kinderen zijn verstoten, omdat deze zijn gaan geloven dat hun schijnbaar normaal verlopende jeugd een façade is geweest voor de meest mensonterende kwellingen die je je kunt indenken. Dit veroorzaakt bij de ouders en het gezin van herkomst een open wond, waar maatschappelijke gebeurtenissen met enige regelmaat in poken. De uitzending van ARGOS heeft ouders en verwanten tot op het bot geraakt.

Waar de ingeslagen weg aan de kant van de verloren zonen en dochters ten diepste toe kan leiden, wordt gedemonstreerd door het nu volgende verhaal over Gigi Jordan, een vrouwelijke miljonair en moeder van een in 2001 geboren jongetje: Dude.

Lees verder

PTSS (2)

14 april 2021 ·

Parallel aan de ‘ontdekkingʼ van PTSS verspreidde het idee dat ernstige traumaʼs uit het bewustzijn kunnen worden gebannen, zich als een inktvlek binnen de therapeutische gemeenschap. Dit leidde bij sommigen onder hen, waaronder Bessel van der Kolk, tot een AHA-erlebnis: mensen met PTSS wisten misschien nog niet voor de helft aan welke verschrikkingen ze daadwerkelijk hadden blootgestaan! Dit zou ook verklaren waarom het verband tussen verschijnselen van PTSS en trauma vóór de Vietnam-oorlog nooit gevonden was. Sterker nog: er waren de nodige psychiatrische stoornissen die EIGENLIJK PTSS waren: maar dan gemaskeerd. (Lees hierover ook onze post over ‘De Grot van Platoʼ, enkele dagen geleden).

En inderdaad: toen soldaten die de eerste Golfoorlog hadden meegemaakt op verschillende tijdstippen na terugkomst naar hun belevenissen werd gevraagd, namen hun verhalen in ernst toe, naarmate de oorlog langer geleden was. En uiteindelijk ontwikkelden ze daadwerkelijk symptomen van PTSS. Een teken, volgens velen, dat deze conditie tot dan toe gemaskeerd was geweest.

Lees verder