Categoriearchief: PTSS

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

CPTSS !

2 juli 2022

Nu zo’n beetje alles traumatisch is en trauma alles, wordt het tijd om weer terug te gaan naar het ontstaan van het begrip PTSS als gevolg van de oorlog in Vietnam.

De directe aanleiding om onderstaande column weer van stal te halen is het feit dat de WHO recentelijk, bij het verschijnen van de nieuwste internationale classificatie van ziektes, de ICD11, een door Bessel van der Kolk en consorten hevig gewenst complex broertje of zusje van PTSS heeft geconcipieerd: CPTSS*.

Het zal nu waarschijnlijk niet lang meer duren, of het wordt ook in de volgende versie van de DSM opgenomen, hand in hand met het reeds bestaande ‘dissociatieve subtype’ van PTSS. En zoals bekend: is er eenmaal een naam voor een diagnose, dan bestaat een fenomeen pas echt.

Lees verder

ALS TRAUMA DE KLOK SLAAT*

27 december 2021

Niet alleen is alles trauma – of, in gewichtiger bewoordingen ‘ACE’ (adverse childhood experience) – ook is trauma overal de oorzaak van. Zagen we lieden die de theorie van de ‘structurele dissociatie’ aanhangen al verlekkerd kijken naar DSM-categorieën die niet officieel tot de dissociatieve stoornissen behoren, de trauma-tentakels strekken zich via verslaving nu ook uit naar allerlei (neurologische) aandoeningen. A.L.S, M.S., auto- immuunziektes, osteoporose: je kunt het zo gek niet bedenken, of het heeft een traumatische oorsprong.

Lees verder

WAT IS EEN PSYCHISCH TRAUMA? DEEL 1.

17 juli 2021 

·
WAT IS EEN PSYCHISCH TRAUMA? Wil het echte slachtoffer opstaan?

Het leven van de mens is wat zijn gedachtes ervan maken

Marcus Aurelius

In ons boek zullen we uitgebreid aandacht besteden aan gevaarlijke boeken. ‘Het drama van het begaafde kindʼ(1979) is zoʼn boek. Er wordt in betoogd dat letterlijk alle kwalen die je op volwassen leeftijd aan de dag kunt leggen aan je opvoeding liggen, hoe anti-autoritair die ook mocht zijn.

Het boekje sloeg in als een bom, vooral omdat het aan alle voorwaarden beantwoordde waaraan een mythe nu eenmaal moet voldoen.

Om te beginnen moet de grondgedachte volslagen uit de lucht gegrepen zijn, maar niet contra-intuïtief. Er zijn slechteriken, in dit geval de ouders. En er is een held, in de vorm van de tere ongerepte mensenziel. Deze heeft dan misschien die vreselijke geboorte waar andere mythes van reppen (geboorte-trauma!) goed doorstaan, maar zijn tabula rasa wordt bruut beschreven door ouders die impliciet of expliciet dwang uitoefenen.

Lees verder

MDMA WERKT FICTIEVE HERINNERINGEN IN DE HAND.

16 juli 2021 ·
MDMA WERKT FICTIEVE HERINNERINGEN IN DE HAND.

Psychedelische drugs, zoals LSD, MDMA, ayahuasca en psilocybine leiden tot een veranderde geestestoestand. De uitwerking van de diverse middelen overlapt elkaar deels, waarbij het één een meer hallucinogeen effect heeft, terwijl het ander een ‘dissociative’ wordt genoemd. Tot die laatste categorie behoort MDMA*.

Het feit dat onder invloed van MDMA en andere dissociatives trance-achtige toestanden ontstaan, mag sinds het veel geciteerde boek ‘Divided Consciousness’ van Ernest Hilgard (1970) niet verbazen. Sinds zijn publicaties zijn dissociatie en (zelf)hypnose onverbrekelijk met elkaar verbonden – hoe je ook over de door hem ontwikkelde neo-dissociatietheorie mag denken.

Lees verder

DOUBLE BLIND

15 juli 2021 ·

DOUBLE BLIND ONDERZOEK KAN HET VERSCHIL MAKEN!

Omdat de onderzoeksverslagen van de fase1 t/m 3 onderzoeken naar het vermeende wondermiddel MDMA bij PTSS ons in onzekerheid lieten over het antwoord op tal van vragen, sloegen we er het Routledge International Handbook of Psychobiology (2018) op na. En ja hoor: daar was warempel een hoofdstuk in opgenomen, getiteld ‘Recent studies into MDMA-assisted psychotherapy’. Zie ook onderstaande posts, waarin we ons nogal druk maken over dit fenomeen. We vinden daarin in het handboek een medestander.

Wie er het fijne van wil weten, raden we aan het boek te kopen. Het is bij onze lievelings online bookstore, Better World Books, op dit moment helaas niet verkrijgbaar, maar wie weet bij een ander wel. Hier beperken we ons tot een aantal in het boek genoemde markante feiten, die de appreciatie van de betreffende therapie wellicht kunnen beïnvloeden. We beginnen met twee ‘pilot studies’ (proef-onderzoeken).

Lees verder

ZELFREFLECTIE

14 juli 2021 · 

Het valt niet te ontkennen dat psychotrope middelen, waartoe ook MDMA behoort, al decennia lang met wisselend succes door de biologische psychiatrie worden voorgeschreven. Het zou dubbelhartig zijn om het gebruik van ecstasy af te keuren, alleen maar omdat het onder de ‘harddrugsʼ valt. Dat doen opiaten als morfine ook – en desondanks worden ze nog steeds bij pijnbestrijding gebruikt.

Niet voor niets betekent de Engelse term ‘drugʼ ook geneesmiddel. De grens tussen de twee betekenissen is geschiedkundig gezien bijna niet te trekken. Coca Cola, bijvoorbeeld, dankt zʼn naam aan een destijds belangrijk bestanddeel, te weten cocaine. Aan de andere kant gaan er steeds meer stemmen op om THC, een bestanddeel van wiet en hash, ook medicinaal toe te laten.

Lees verder

Professor verkondigt: nieuwe magische kuur tegen PTSS!

Aldus Nieuwsuur*.

14 juli 2021 ·

We zullen hier – na de posts van vorige week over prof. Bastiaans – niet teveel woorden aan vuil maken. Vanuit ons standpunt is het jammer dat Nieuwsuur geen ‘hoor en wederhoor’ heeft toegepast – maar hoe konden zij weten dat er wellicht sprake was van een controverse? Wetenschappers die aan de rem zouden kunnen trekken, hebben nog weinig van zich laten horen. En voor zover dat wel het geval was, worden ze overstemd door de enthousiasmerende berichten over het nieuwe ‘wondermiddel’. De pers speelt in de groeiende hype helaas een volslagen ongenuanceerde rol.

Het feit dat het gebruik van MDMA bij PTSS een wankele – zo niet afwezige – theoretische basis heeft, zal niemand die op de hoogte is van de geschiedenis van de psychiatrie** weerhouden zich ook nu weer himmelhoch jauchzend volledig op het ‘geneesmiddel’ te storten. De frase ‘zum Tode betrübt’, die Goethe er in zijn treurspel (dat nota bene over een Nederlandse edelman ging!) aan toevoegde, is iets voor toekomstige geschiedkundigen.

Lees verder

DE MENSHEID IS GEDOEMD AAN TRAUMA TEN ONDER TE GAAN,

WARE HET NIET DAT ER THERAPEUTEN BESTAAN.

5 juli 2021 ·
DE MENSHEID IS GEDOEMD AAN TRAUMA TEN ONDER TE GAAN –

ware het niet dat er therapeuten bestaan.

We hebben op deze pagina keer op keer laten zien dat er in alle uithoeken van ons bestaan beren op de weg kunnen worden waargenomen. Dat wordt ons van therapeutenwege* dan ook grondig ingepeperd. Een tamelijk nieuwe loot aan de slachtoffer- boom is het transgenerationele trauma. Niet alleen kunnen stressvolle gebeurtenissen doorwerken in de opvoeding van het nageslacht, zoals menig publicatie van tweede- en derde generatie Holocaustslachtoffers laat zien, ook de expressie van ons erfelijk materiaal kan beïnvloed worden door mensonterende omstandigheden.

De epigenetica – niet te verwarren met de door Nazi’s besmette eugenetica, die genetische verbetering van de bevolking en m.n. rassen voorstaat – is een betrekkelijk jonge wetenschap. Ze speelt zich af op het grensvlak van nature en nurture en wordt beschouwd worden als een verschuiving (paradigma shift) in het denken over de erfelijkheid van verworven menselijke eigenschappen.

Lees verder

Prof. Bastiaans revisited?

29 juni 2021 

·
Vorige maand drukten we een fragment van LSD-assisted-therapy van de beruchte prof. Jan Bastiaans uit de 70er jaren af. Met terugwerkende kracht bleken de LSD-sessies met oorlogs-slachtoffers van Bastiaans in hoge mate fictieve herinneringen uit te lokken* en in sommige gevallen tot levensgevaarlijke medische complicaties te leiden.

Lees verder