Categoriearchief: Retractors

REALITY TESTING DEEL 4: VAN KWAAD TOT ERGER

13 februari ·

Bijgevoegd een interview met een retractor, van wie ook een eigen geschreven verhaal op onze eigen site is geplaatst onder retracties. In deze en andere posts gaan we nader in op fragmenten uit dat interview.

“Ik ging bij hem in therapie en binnen een paar maanden had ik tien alters en herinneringen aan ritueel misbruik. Sommige herinneringen waren heel vaag, andere heel gedetailleerd. De beschuldiging breidde zich uit naar anderen. Iedereen die in mijn herinnering kwam, was ook meteen bij het misbruik betrokken: de leraar, de schooltandarts, ooms, tantes, de buren…Wie niet? Ik kreeg bij iedere persoon meteen een herinnering. Ik had slechte ervaringen met de schooltandarts, dus die speelde meteen een prominente rol in de satanische cult. Dit is een groep mensen die regelmatig bij elkaar kwam op vrij- dagavond, met zwarte missen, bloedoffers, seksuele orgieën, noem maar op. Er gaan allerlei wilde verhalen over de cult: internationale netwerken, ontvoeringen, kinderprostitutie, snuffmovies… Het was een hele grote brij die steeds groter werd. Ik triggerde overal op. Als ik een plant verpotte en ik kreeg aarde aan mijn handen, kreeg ik beelden dat ik mijn eigen graf moest graven en een heel weekend in een grafkist moest liggen. Dan werd ik er zondags uit gehaald en verkracht. Ik kreeg baby’s die werden geofferd. Mijn leven werd al gauw één grote puinhoop. Ik liep bij de huisarts, bij maat schappelijk werk en had gezinsverzorging.”

Eind citaat.

Lees verder

CASTLEWOOD

13 april 2021 · 

Castlewood, waarover hieronder een kort youtube-filmpje, is voor ons niet alleen interessant omdat er zich meerdere retractors verenigd hebben om dit behandelcentrum voor eetstoornissen aan te klagen wegens het implanteren van fictieve herinneringen aan Satanisch Ritueel Misbruik (zie hiervoor https://www.castlewoodvictimsunite.org/single-post/2017/10/22/what-really-happens-at-castlewood) , maar ook omdat de directeur ervan, de psycholoog dr. Schwartz, de ontdekker is van de DIS-veroorzakende methode IFS: Internal Family Systems, die warm wordt aanbevolen door de met afstand gevaarlijkste ‘traumatoloog’ die er op dit moment op aarde ronloopt: de psychiater Bessel van der Kolk. Omdat hij nogal aan de weg timmert was deze al eerder onderwerp van onze pogingen zijn gedachtegoed te debunken.

Lees verder

WIE ZIJN ER VATBAAR VOOR FICTIEVE HERINNERINGEN AAN MISBRUIK?

3 april 2021

Hierbij gaan we nader in op een fragment uit het interview met een retractor in een vorige column

.“In 1995 kwam ik op een meerdaagse christelijke conferentie in contact met een psycholoog met wie ik drie keer per dag gesprekken voerde. Hij gebruikte daar- bij technieken die ik nu als hypnose zou omschrijven.

Op een ochtend werd ik wakker met een zin in mijn hoofd: ‘Jolly wil met hem praten.’ Jolly was mijn denkbeeldige vriendinnetje van vroeger. Ik hoorde mezelf met een heel andere stem vertellen dat mijn vader me misbruikt had toen ik een baby van drie maanden was. Ik wist niet wat er gebeurde: ik kon mezelf horen en ik was het niet zelf. Dat kan toch niet waar zijn?

Hij vroeg: ‘Heb je het verzonnen?’ Nee, waarom zou ik het verzinnen? Toen zei hij dat het echt gebeurd moest zijn.”

Lees verder

DE ERVARINGEN VAN EEN RETRACTOR

Voorbij ritueel misbruik
Tekst: Nicole Nierop en Paul van den Eshof Illustratie: Harriet Lee Merrion Uit: EMDR Magazine 13

DdvP: In volgende posts gaan we hier nader op in.|

1 april 2021

In reactie op de artikelen over satanisch ritueel misbruik in EMDR Magazine #12 spraken wij met een ‘retractorʼ: iemand die tijdens therapie is gaan geloven in het verleden te zijn misbruikt, maar later tot de ontdekking kwam dat dit in werkelijkheid niet was gebeurd. Zij was bereid haar ervaringen te delen.

Jeugd en psychische problemen
“Ik was een leeskind. Altijd in een boek. Vrij teruggetrokken, stilletjes. Ik voelde me niet in het gezin horen. Ik kon heel goed leren en werd daarmee gepest. Mijn ouders waren om beurten langdurig ziek en werden regelmatig in het ziekenhuis opgenomen. We hadden continu gezinsverzorging over de vloer, telkens andere mensen. In mijn puberteit was ik angstig, depressief en suïcidaal. Vanaf mijn zeventiende ging het beter, maar als twintiger ontwikkelde ik een ernstige vorm van anorexia.”

Lees verder