Categoriearchief: Ouders

HET DEMONISEREN VAN OUDERS

10 januari 2022

Commentaar op fb betreffende de vraag of Argos in zijn uitzending* over satanische ritueel misbruik (srm) ook de ouders van respondenten die beweerden misbruikt te zijn had moeten horen:

“Heftig! Het horen van familie is natuurlijk een hele vreemde suggestie…Als je een beetje weet hebt van deze materie dan snap je dat het horen van familie in de meeste gevallen niet wijs is. In hoeveel % van de gevallen van SRA zijn voornamelijk bijvoorbeeld 1 van de ouders betrokken?”

De ‘recovered memory-beweging’, die inmiddels is geëvolueerd tot een groep therapeuten en hun cliënten die beweren dat er in Nederland op grote schaal sprake is van transgenerationeel sadistisch geweld, is door wetenschappers in die dagen vaak verweten zich bezig te houden met heksenvervolgingen.

Lees verder

POLDEREN

16 augustus 2021

Meer over het te schrijven boek:

Waarom blijft de diepe verdeeldheid die er nog steeds bestaat over het geheugen aan m.n. seksuele trauma’s zo latent? In de kwestie Griet op de Beeck was het opvallend dat wetenschappers zich niet of nauwelijks aan het onderwerp wilden branden. De commotie vond plaats op sociale media en in kranten en degenen die zich roerden waren therapeuten, ‘overlevers’ en feministen aan de ene kant, tegenover columnisten aan de andere kant. Een enkele wetenschapper sprak zich voorzichtig uit in een interview, maar men nam niet zelf het voortouw.

Lees verder

KONIJNENHOL

MEER OVER ONS BOEK.

15 augustus2021

‘There is no stronger indication for the falsity of an opinion as the fact that it is applauded by the multitude.’ (HUME, 1777)

Het lijkt dan in ieders ogen hard om niet mee te gaan in kennelijke dwaalwegen van een naaste of publiek figuur, maar in feite doe je er iemand geen goed mee, om hem of haar in alle opzichten naar de mond te praten. Zoals een goede vriendschap betekent dat je elkaar af en toe, letterlijk, ‘de waarheidʼ zegt, zo mag iemand die haar verhaal in de wereld brengt ook geconfronteerd worden met de de haken en ogen daarvan.

Zoals we in hoofdstuk 8 (In therapy we trust) zullen zien bestaat de therapie in het kader waarvan herinneringen aan onbeschrijvelijk misbruik bovenkomen, veelal uit het kritiekloos aanvaarden van die herinneringen als feiten en het uitsluiten van een ieder die het waagt ze ter discussie te stellen. Ouders, zussen en broers, vrienden en vriendinnen, echtgenoten: zij hebben allemaal klakkeloos te accepteren wat er uit de doos van Pandora tevoorschijn komt. En anders liggen ze er uit.

Lees verder

LEUGENS OF ZELFBEDROG?

9 augustus 2021

Ouders van volwassen kinderen met DIS, met wie wij spraken, zijn niet zelden de overtuiging toegedaan dat hun – vaak – dochter lijnrecht liegt. Dit steekt temeer, omdat het voor hen een teken is dat hun kind hen moedwillig wil kwetsen en te gronde richten. Om te verduidelijken dat de zaak subtieler ligt, hierbij een kort exposé over ‘De zaak Franklin’.

Eileen Franklin is bekend geworden omdat ze de hoofdpersoon was in de allereerste rechtszaak, waarbij een vader veroordeeld werd op grond van hervonden herinneringen van zijn dochter alléén. Maar de zaak is ook exemplarisch voor de wijze waarop mensen hun herinneringen aanpassen, als deze onverhoopt geloochenstraft worden door aanwijsbare feiten.

Lees verder

TUNNELVISIE

1 augustus2021

Op 27 maart j.l. postten wij een interview van het N.H. Dagblad met Em. hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Hoewel wij het met de teneur ervan redelijk eens kunnen zijn, willen we toch graag enkele kanttekeningen plaatsen. In deze en volgende bijdrages zullen we daarom een interview-fragment uitlichten en becommentariëren:

_____________________________________________________________
“Voor befaamd rechtspsycholoog Peter van Koppen is het of de geschiedenis zich herhaalt. Met volgens de Haarlemmer mogelijk zeer ernstige gevolgen. Vrouwen met ernstige problemen krijgen opnieuw de kans veel schade aan te richten door hun vader, broer, moeder, opa of oma en dikwijls ook allerlei hooggeplaatsten ongefundeerd te beschuldigen van ernstig misbruik.” _____________________________________________________________

Hier wreekt zich dat van Koppen rechtspsycholoog is, evenals de meeste anderen die zich aan de in onze ogen ‘goede’ kant van de memory wars bevinden. Mensen als hij hebben zich destijds met ziel en zaligheid ingezet om te voorkomen dat ouders op grond van de beschuldigingen van hun kinderen alleen, van bed werden gelicht en in de cel werden geworpen. In maart plaatsten we nog een documentaire over een dergelijke zaak. Maar een focus op het (straf)recht alleen leidt tot tunnelvisie.

Lees verder

COMPLOTTHEORIEËN DRINGEN DOOR IN DE TWEEDE KAMER

27 juli 2021

Iets meer dan een jaar geleden bood het onderzoeksprogramma Argos een goedgelovig oor aan vrouwen die oprecht meenden op gruwelijke wijze door een satanische cult gehersenspoeld te zijn, met medewerking van hun sadistische babybloed drinkende ouders en notabelen.*

Daar de vrouwen elkaar frequent treffen op internetfora over DIS (de vroegere meervoudige persoonlijkheidsstoornis ), mag het geen verbazing wekken dat ze gelijkluidende verhalen vertelden. Voor Argos was dat echter reden om hen te geloven, temeer omdat, volgens de Volkskrant** het tot de privileges die verbonden zijn aan het begrip ‘slachtoffer’ behoort, om geloofd te worden en om de aangewezen dader te cancelen.

Lees verder

PARENTBLAMING IN BREDER CULTUREEL PERSPECTIEF

17 juli 2021

PSYCHISCH TRAUMA Deel 3.

Zoals wel vaker namen de V.S. het voortouw. De familie en wat ermee mis was vormde destijds al een thema van Republikeinen als Reagan en Bush senior. Het feit dat vrouwen hun kinderen gingen uitbesteden om aan het werk te gaan en carrière te maken was vele behoudende en Christelijke politici een doorn in het oog. Daarnaast groeide in de vrouwenbeweging het verzet tegen de ‘patriarchale familie’ en al vlug adopteerden ook zij de term ‘disfunctioneel’.

In feite gaven de gezinsverhoudingen in het gemiddelde gezin onveranderd aanleiding tot incest, aldus sommige feministen. Hiervoor werd de term ‘covert incest’, ‘verborgen incest’ gemunt, die we in een eerdere post al ter sprake brachten. Ter herinnering: dat was incest die alleen in gedachten plaatsvond, maar die wel degelijk een desastreus effect had op de gevoelige kinderziel.

Lees verder

PARENTBLAMING

17 juli 2021 · 

Parentblaming in een breder cultureel perspectief.

Zoals wel vaker namen de V.S. het voortouw. De familie en wat ermee mis was vormde destijds al een thema van Republikeinen als Reagan en Bush senior. Het feit dat vrouwen hun kinderen gingen uitbesteden om aan het werk te gaan en carrière te maken was vele behoudende en Christelijke politici een doorn in het oog.

Daarnaast groeide in de vrouwenbeweging het verzet tegen de ‘patriarchale familie’ en al vlug adopteerden ook zij de term ‘disfunctioneelʼ. In feite gaven de gezinsverhoudingen in het gemiddelde gezin onveranderd aanleiding tot incest, aldus sommige feministen. Hiervoor werd de term ‘covert incestʼ, ‘verborgen incestʼ gemunt, die we in een eerdere post al ter sprake brachten. Ter herinnering: dat was incest die alleen in gedachten plaatsvond, maar die wel degelijk een desastreus effect had op de gevoelige kinderziel.

Lees verder

TE GRUWELIJK OM WAAR TE ZIJN

Misschien geeft dit ARGOS iets om over na te denken?

VERBORGEN MOEDER” BESCHULDIGT VADER OP TV VAN INCEST EN KINDERMOORD.

De Telegraaf 17-2-2001

Henny Korver en Ron Couwenhoven

Het was te gruwelijk om waar te zijn. Maandag 26 juni 2000 onthulde de 37-jarige Annemarie in de serie “Verborgen Moeders’ van het NCRV-televisieprogramma Dokument drie babymoorden, de verkoop van een pas geboren baby en een zeer late abortus. Tussen haar twaalfde en zestiende jaar was zij volgens haar verhaal van deze kinderen bevallen als gevolg van incest, die door haar vader zou zijn gepleegd en binnen het gezin zou hebben plaatsgevonden. Drie van haar broers voelen zich daardoor enorm gekwetst. Annemarie sprak zelfs van rituele moorden.

De uitzending kwam als een zware schok voor de familie Kok uit West-Friesland, die in Annemarie onmiddellijk hun dochter en zuster herkende. De 76-jarige moeder, vijf broers en een zuster zijn onthutst over de ernstige aantijgingen, die volgens hen kant noch wal raken en door de NCRV zonder wederhoor klakkeloos werden uitgezonden.De familie heeft nu een strafklacht wegens smaad ingediend tegen Annemarie en de christelijke omroep.

Lees verder

GEEN REACTIE!

20 mei 2021

BERICHT

Een initiatief om vermeende daders van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM) een stem te geven.

L.S.

Informatie in kort bestek over De Doos van Pandora.

De werkgroep ‘De Doos van Pandora’ – voorzien van een gelijknamige facebookpagina en site – werpt zich op als vertegenwoordiger van een verborgen groep: ouders die er door hun volwassen kinderen van worden beschuldigd actieve leden te zijn van een transgenerationele satanische cult. Een cult, die jonge kinderen door gruwelijke martelingen dusdanig programmeert, dat ze ook als volwassene een willoos instrument blijven. Een cult die op hoogtijdagen bloed van pasgeboren baby’s drinkt, om jong te blijven. Een cult die wordt geleid door de wereld-elite, die aanwijzingen voor het bestaan ervan weet te verdonkeremanen.

Lees verder