Categoriearchief: Hysterie

EEN CULTUUR VAN ONBEHAGEN

16 december 2020

In vorige posts hebben we duidelijk gemaakt dat MPS/DIS – een uiting van het vroeger gebezigde begrip ‘hysterie’ – beschouwd kan worden als ziekterol-gedrag en als een expressie van onbehagen, psychische nood, woede en frustratie, of behoefte aan aandacht, die door de betreffende persoon moeilijk op andere wijze kan worden uitgedrukt.

We willen benadrukken dat er weinig intentioneel is, aan zulk gedrag. In vroeger tijden, waar vrouwen veelal gevangen zaten in een dienende rol en er maar weinigen van degenen die daaronder leden in staat waren bezwaar aan te tekenen, zag je vooral in de hogere kringen vrouwen die van de ene ziekte-periode in de andere vervielen. In Nederland heeft m.n. Louis Couperus (1863 – 1923) een mooi beeld geschetst van zulke ‘femmes fragiles’ – in tegenstelling tot ‘femmes fatales’.

Lees verder

PROTO-TAAL

23 augustus 2021 · 

HYSTERIE, deel 2

Het verschijnen en verdwijnen van hysterie door de eeuwen heen heeft geschiedkundigen voor een raadsel gesteld, maar als je bedenkt dat het etiket mogelijk werd gebruikt voor een scala aan verschillende klachten van vrouwen, behoeft de grilligheid van de aandoening geen verwondering te wekken.

Zo worden hormonen in een recent verschenen boek van Amy Koerber (2018) From Hysteria to Hormones. A Rhetorical History, gezien als één van de factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij het tot stand komen van de diagnose. Sinds de onbekende stoffen die door diverse klieren aan het bloed worden afgegeven, in 1905 een verzamelnaam hadden gekregen: ‘hormonenʼ, konden een hele hoop tot dan toe onverklaarde lichamelijke verschijnselen aan een teveel of te weinig van deze chemische boodschappers worden toegeschreven. Op de vraag of het premenstrueel syndroom, de menopause- problematiek en de postpartum psychose vrouwen uiteindelijk veel hebben opgeleverd, gaan we in het kader van deze column niet in.

Lees verder

HYSTERIE OVER INCEST

23 augustus 2021

Hysterie en incest zijn in de 70er jaren beide in de feministische molen beland. Het is goed dat de begrippen wat werden opgeschud. Aandacht voor de onvrijheid van gender- rollen kan er bijna niet genoeg zijn, hoewel het opvalt dat het soms mosterd na de maaltijd leek. De eerste feministische golf en vooral de Tweede Wereldoorlog, waarin bleek dat vrouwen zich goed konden handhaven in ‘mannen’- beroepen, hadden het keurslijf van vrouwen al aanzienlijk losser gemaakt.

Ook de aandacht voor incest, na vrouwenmishandeling, ongewenste intimiteiten en verkrachting begin 80er jaren een volgend thema, kan alleen maar worden toegejuicht. In de V.S. was er nog meer reden toe dan in Nederland, gezien de invloedrijke wettekst uit 1934‚ Treatise on Evidence, van John Henry Wigmore, waarin wordt betoogd dat vrouwen en kinderen de neiging hebben mannen van goede naam en faam ten onrechte te beschuldigen van seksueel misbruik. Hij beveelt daarom aan dat ze eerst door een psychiater worden gezien.

Lees verder

HYSTERIE À LA CHARCOT

17 augustus 2021

In hoofdstuk 1: HOE HYSTERIE EN INCEST MET ELKAAR VERVLOCHTEN RAAKTEN, proberen we de geschiedenis van de huidige DIS-therapie te achterhalen. Daarbij gaan we terug naar de oude Grieken en scheren in vogelvlucht over de eeuwen, waarbij we o.a. op Charcot stuiten. Charcot, Jean Martin (1825 – 1893), te onderscheiden van zijn zoon Jean Baptiste, die een bekende poolonderzoeker werd, was al zeer bekend voordat hij zijn beruchte opmerkzame blik op het verschijnsel hysterie liet vallen.

Gepromoveerd op het verschil tussen jicht en reumatiek, had hij de bij diabetici beruchte Charcot-voet beschreven, zich beziggehouden met het onderscheid tussen M.S. en de ziekte van Parkinson en ‘De Ziekte van Charcot’ ontdekt, die tegenwoordig als ALS te boek staat en die voor lange tijd geassocieerd zal worden met de meest beroemde lijder eraan: Stephen Hawkins.

Lees verder

MASSA-HYSTERIE?

9 augustus 2021

PERSOONLIJK BERICHT VAN SASKIA VAN DER STOEL

Het idee dat hetzij electromagnetische straling, ofwel ultrageluid, op Amerikaanse diplomaten zou worden ‘afgevuurd’*, lijkt me natuurkundig gezien zeer onwaarschijnlijk. Het is natuurlijk mogelijk dat ik niet op de hoogte ben van de laatste snufjes, maar e.e.a. tart de wetten van de fysica zoals ik die ken.

Daarom wordt het tijd de hypothese dat het hier om massahysterie kan gaan, eens nader onder de loep te nemen. E.e.a. begon in Cuba, toen de Amerikaanse ambassade daar in de nadagen van Obama net geopend was. Massahysterie breekt in het algemeen uit als mensen een dreiging ervaren. Eerder, in het begin van de Koude Oorlog, waren dat ‘de communisten’. Vele Amerikaanse staatsburgers werden in het gevang geworpen – en sommige zelfs ter dood veroordeeld – vanwege deze ‘moral panic’. Het was een ware heksenjacht. Een fenomeen, overigens, dat bij massahysterie past als twee trommelstokken.

Lees verder

DIS/MPS: EEN VORM VAN HYSTERIE

29 juli 2021 ·
DIS/MPS, EEN VORM VAN HYSTERIE.

Buitenstaanders kunnen zich vaak niet voorstellen dat mensen zichzelf enorme schade kunnen toebrengen of een ernstige psychiatrische of lichamelijke ziekte kunnen nabootsen. ‘Waarom zou je zoiets willen’ is de reactie van velen die onvoorwaardelijk geloven in de echtheid van manifestaties van de dissociatieve identiteitsstoornis stoornis (DIS), die eerder te boek stond als de ‘meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En die daarvoor onder de bredere noemer ‘hysterie’ door het leven ging.

Hysterie heeft een lange geschiedenis, die we in het boek ‘De Doos van Pandora’ uit de doeken zullen doen. Kenmerkend is dat de symptomen ervan in de loop der tijden steeds weer veranderen. Een hysterica (want de betreffende patienten waren vaak vrouwen) volgt de medische en psychiatrische mode op de voet en is meestal zeer goed op de hoogte van de manifestaties van bepaalde dramatische ziektebeelden.

Lees verder

HET HOGE KWAKGEHALTE VAN DE FASEGERICHTE TRAUMABEHANDELING. DEEL 1

26 april 2021 ·

 GGZ: INTERNE ROT.

Eerste deel van een serie posts.

‘Jongeren die een poging tot zelfdoding doen zijn vaak het slachtoffer geweest van kindermishandeling. GGZ-instellingen schieten ernstig tekort in de aanpak van deze traumaʼs’, aldus Martijne Rensen 1 augustus 2018 in Trouw. En zij kan het weten, want ze is sociale wetenschapper en directeur van het CELEVT, het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en van de Trauma Academie.

‘Hoe kan het aantal zelfdodingen onder jongeren zo drastisch stijgen?’, vervolgt Martijne. ‘Bij deze vraag wordt een belangrijke factor steeds opnieuw over het hoofd gezien: uit internationaal onderzoek blijkt dat 80 procent van de jongeren die een poging tot zelfdoding doen, als kind langdurig en ernstig zijn mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt.’

Lees verder

LEGIOEN IS MIJN NAAM, WANT WE ZIJN MET VELEN.

Markus 591-20

22 april 2021

Het is inherent aan een facebook-pagina dat je niet dieper op zaken kunt ingaan. Een boek is daartoe meer geëigend – en zoals gezegd: als het een beetje meezit zal dat er ook komen.

Tot die tijd knippen we ons onderwerp op in losse stukjes. Het is ironisch dat we daarmee precies het omgekeerde doen als mensen die zich een traumatisch verleden aanmeten. Die hebben het vaak over ‘puzzelstukjes’ waarover ze beschikken. Aanwijzingen die – met elkaar – tot de conclusie leiden dat ze ernstig zijn misbruikt. Het feit ze daar voorheen volstrekt onwetend van waren ligt aan de basis van de huidige trauma-psychologie.

Lees verder

HOE EEN VOLKSVERTELLING TOT CRAZE WERD.

23 maart 2021

SPECIAAL BESTEMD VOOR DE ARGOS ONDERZOEKSJOURNALISTEN SANNE TERLINGEN EN HUUB JASPERS – EN VOOR DE KAMERLEDEN MICHIEL van NISPEN (SP), NIELS van den BERGE (GL) en ATTJE KUIKEN (PvdA).

De psychiater Bennett Braun, van wiens werkwijze je fragmenten in onderstaande video kunt zien, heeft het wel erg bont gemaakt. Maar als DE MPS-expert was hij in Nederland jarenlang meer dan welkom om workshops te geven. Het goedgelovige ARGOS-geluid komt linea recta van deze gestoorde psychiater, die in de V.S. miljoenenclaims aan zijn broek kreeg, zijn licentie voor 2 jaar verloor en nooit meer met MPS-patiënten mag werken.

Lees verder