Categoriearchief: GGZ

GEEN REACTIE!

20 mei 2021

BERICHT

Een initiatief om vermeende daders van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM) een stem te geven.

L.S.

Informatie in kort bestek over De Doos van Pandora.

De werkgroep ‘De Doos van Pandora’ – voorzien van een gelijknamige facebookpagina en site – werpt zich op als vertegenwoordiger van een verborgen groep: ouders die er door hun volwassen kinderen van worden beschuldigd actieve leden te zijn van een transgenerationele satanische cult. Een cult, die jonge kinderen door gruwelijke martelingen dusdanig programmeert, dat ze ook als volwassene een willoos instrument blijven. Een cult die op hoogtijdagen bloed van pasgeboren baby’s drinkt, om jong te blijven. Een cult die wordt geleid door de wereld-elite, die aanwijzingen voor het bestaan ervan weet te verdonkeremanen.

Lees verder

GGZ INTERNE ROT DEEL 4

4 mei 2021

NAAR WIE LAAT DE GGZ HAAR OREN HANGEN?

Het is 21 maart 2015. De leiding van het TRTC (top referente trauma centrum) van de GGZ Drenthe houdt een eendaagse conferentie. Het programma wordt wervend aangekondigd als zijnde ‘outstanding’ en vertolkt door eminente clinici en wetenschappers.*

Daaronder Colin Ross, in de woorden van de organisatoren:

:’Colin A. Ross, MD. Dr. Ross is an internationally renowned clinician, researcher, author and lecturer in the field of dissociation and trauma-related disorders. He is de founder of The Collin A. Ross Institute in Dallas, Texas’.

Lees verder

NONREALISATIE

2 mei 2021 ·
GGZ: INTERNE ROT, deel 3

Opleiding

Volgens de peperdure boeken – sinds 2015 uitgegeven door de speciaal daartoe opgerichte Uitgeverij MENS! – die men verplicht wordt te lezen in opleiding tot (GGZ) traumatherapeut, bestaat een traumatische herinnering uit gedissocieerde cognitieve, sensorimotorische, emotionele en fysieke elementen.

Dat was de reden dat wij in de vorige post een exposé over apofenie inlasten in onze serie over de GGZ. Het moge namelijk duidelijk zijn dat een persoon met een hulpvraag zich in eerste instantie meestal niet REALISEERT dat er vreselijke dingen met haar* zijn gebeurd. Het is de therapeut die – als een volleerde apologeet – op basis van bovengenoemde elementen een patroon ziet, dat hij als traumatherapeut meent te herkennen. Vervolgens kan de ‘synthese en realisatie’ van de betrokken ‘geheugen-inhoud’ zijn aanvang nemen.

Lees verder

INTEGRALE PSYCHIATRIE

1 mei 2021

GGZ: INTERNE ROT.

Deel 2c Het hoge kwak-gehalte van de ‘fasegerichte trauma-behandeling’.

Uit : https://ggz.nl/GGZV/nummer1/Multidisciplinaire-Integrale-Traumabehandeling.pdf

Blz 3:

‘Er kan gekozen worden uit een verscheidenheid aan therapeutische interventies zoals emdr, exposure en geleide realisatie & synthese, met bijvoorbeeld psychoeducatie, lichaamsgerichte-en vaktherapie, systeemtherapie, HARTCOHERENTIE TRAINING, MBT, ACT. Somatische screening en waar aangewezen is behandeling door een (huis)arts nodig. Daarnaast vaak ook haptotherapie, fysiotherapie en complementaire behandelingen zoals verschillende vormen van natuurgeneeswijzen, ontspanningsoefeningen en traumasensitief yoga. De complementaire behandeling komt niet in plaats van de reguliere fasegerichte behandeling, maar er kan voor een combinatie gekozen worden (Hoenders et al., 2010).

Lees verder

HET HOGE KWAK-GEHALTE VAN DE ‘FASEGERICHTE TRAUMABEHANDELING’.

1 mei 2021

GGZ: INTERNE ROT. Deel 2b

Naar aanleiding van het volgende citaat:
‘De standard of care is individuele psychodynamisch georiënteerde psychotherapie met aandacht voor afweermechanismen en overdrachtsfenomenen en andere aspecten in relatie tot de hechtingsproblematiek.’ (Martijne Rensen)

ATTACHMENT THERAPY
Theorieën over het belang van hechting aan ouders of verzorgers zijn geïnspireerd door het werk van John Bowlby (1951 e.v.) en Harry Harlow (1958). W.O.2 had de geesten rijp gemaakt voor de gedachte dat ‘liefde belangrijker is dan voeding’, een frase die je nog steeds op internet kunt lezen. Voor zover er al sprake is van een hierarchie van behoeftes staan veiligheid en zekerheid – de essentiële bestanddelen van wat ook in Nederland ‘attachment’ is gaan heten – overigens nog steeds op plaats twee*.

Lees verder

HET HOGE KWAKGEHALTE VAN DE FASEGERICHTE TRAUMA_BEHANDELING. DEEL 2A.

30 april 2021 

·
GGZ: INTERNE ROT

In onze post over Jomanda hebben we gebedsgenezing verklaard als een combinatie van een lichamelijk klachtenpatroon dat sterke psychische componenten heeft* en het welbekende placebo-effect. Dat laatste is een fenomeen dat men soms tracht te kwantificeren, door bijvoorbeeld te stellen dat 10% van de werking van een geneesmiddel of therapie eraan kan worden toegeschreven. Dat betekent echter niet dat de bewuste methode ook bij elk mens voor 10% zal werken. Bij fantasy prone personalities, die van nature veel dagdromen (dissocieren), bijvoorbeeld, kan het effect van een placebo of nocebo veel hoger zijn.

Lees verder

HET HOGE KWAKGEHALTE VAN DE FASEGERICHTE TRAUMABEHANDELING. DEEL 1

26 april 2021 ·

 GGZ: INTERNE ROT.

Eerste deel van een serie posts.

‘Jongeren die een poging tot zelfdoding doen zijn vaak het slachtoffer geweest van kindermishandeling. GGZ-instellingen schieten ernstig tekort in de aanpak van deze traumaʼs’, aldus Martijne Rensen 1 augustus 2018 in Trouw. En zij kan het weten, want ze is sociale wetenschapper en directeur van het CELEVT, het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en van de Trauma Academie.

‘Hoe kan het aantal zelfdodingen onder jongeren zo drastisch stijgen?’, vervolgt Martijne. ‘Bij deze vraag wordt een belangrijke factor steeds opnieuw over het hoofd gezien: uit internationaal onderzoek blijkt dat 80 procent van de jongeren die een poging tot zelfdoding doen, als kind langdurig en ernstig zijn mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt.’

Lees verder

TIENDUIZEND VERDOOLDEN

17 april 2021

Volgens de GGZ – in haar zorgstandaard – hebben zij rond de 4000 patiënten met DIS in behandeling. Tel daarbij degenen die in de handen van kwakzalvers zijn gevallen, naar ervaring van de in 2004 opgeheven WFH (Werkgroep Fictieve Herinneringen) destijds meer dan de helft. Je zou als niet-ingewijde het troebele DIS-gedachtegoed dan ook eerder bij zelfverklaarde ‘zieners’ dan bij BIG geregistreerde therapeuten verwachten.

Lees verder

BELIEVE THE CHILDREN!

14 april 2021 · 

Bovengenoemde kreet hebben we al eerder genoemd, in verband met het feit dat ‘geloven’ bij DIS-therapeuten aan een voorwaarde gebonden is: namelijk dat het kind of de volwassen cliënt een verhaal vertelt, dat past in datgene wat de therapeut TOCH AL GELOOFT. Op deze wijze zijn kinderen er in de preschool-trials – rechtszaken waarin peuterschoolbegeleiders ervan werden beschuldigd tot een Satanische misbruiksekte te behoren – toe gebracht om na veel doorvragen uiteindelijk te reppen van ondergrondse tunnels, waarin zich bizarre gruwelen afspeelden.

Lees verder