Categoriearchief: Empathie

REALITY TESTING. DEEL 3

2 april 2021 ·

EEN OCEANISCH GEVOEL


In deze en de volgende posts gaan we in op fragmenten van het schrikbarende verhaal van een retractor, dat we hieronder plaatsten.

“Via via kwam ik bij een bekende ritueel misbruiktherapeute terecht: een psychologe die het als roeping van God ziet om mensen met een ritueel misbruikverleden te behandelen. Ze had toen net een praktijk geopend. Nu nog steeds is ze werkzaam als therapeute en actief op Facebook en internet. Ik was twee dagen per week bij haar in therapie en bleef ook slapen. Ik sliep naast haar bed op de grond. Verschillende keren logeerde ik een paar weken bij haar, om opname te voorkomen. Daarna had ik vaak moeite om weer groot te worden. Bij haar mocht ik namelijk kind zijn, tekenfilms kijken en tegen haar aan hangen met een knuffel. Ze praatte veel met alle alters, vooral met de kleintjes. Ik had veel herbelevingen. Zo herbeleefde ik de bevalling van een tweeling, wat veel pijnlijker was dan mijn echte bevallingen. Ze heeft de hele nacht liggen huilen omdat ze het zo erg vond voor de kinderen. Ik kreeg herinneringen aan acht zwangerschappen van negen kinderen. Ik gaf de kinderen namen en ging met de therapeute de stad in om kinderkleertjes te kopen.”

Lees verder

REALITY TESTING DEEL 2

15 augustus 2021 · 

MEER OVER ONS BOEK.

‘There is no stronger indication for the falsity of an opinion as the fact that it is applauded by the multitude.’ (HUME, 1777)

Het lijkt dan in ieders ogen hard om niet mee te gaan in mogelijke dwaalwegen van een naaste of publiek figuur, maar in feite doe je er iemand geen goed mee, om hem of haar in alle opzichten naar de mond te praten. Zoals een goede vriendschap betekent dat je elkaar af en toe, letterlijk, ‘de waarheidʼ zegt, zo mag iemand die haar verhaal in de wereld brengt ook geconfronteerd worden met de de haken en ogen daarvan.

Lees verder

HYSTERIE À LA CHARCOT

17 augustus 2021

In hoofdstuk 1: HOE HYSTERIE EN INCEST MET ELKAAR VERVLOCHTEN RAAKTEN, proberen we de geschiedenis van de huidige DIS-therapie te achterhalen. Daarbij gaan we terug naar de oude Grieken en scheren in vogelvlucht over de eeuwen, waarbij we o.a. op Charcot stuiten. Charcot, Jean Martin (1825 – 1893), te onderscheiden van zijn zoon Jean Baptiste, die een bekende poolonderzoeker werd, was al zeer bekend voordat hij zijn beruchte opmerkzame blik op het verschijnsel hysterie liet vallen.

Gepromoveerd op het verschil tussen jicht en reumatiek, had hij de bij diabetici beruchte Charcot-voet beschreven, zich beziggehouden met het onderscheid tussen M.S. en de ziekte van Parkinson en ‘De Ziekte van Charcot’ ontdekt, die tegenwoordig als ALS te boek staat en die voor lange tijd geassocieerd zal worden met de meest beroemde lijder eraan: Stephen Hawkins.

Lees verder

WIE ZIJN ER VATBAAR VOOR FICTIEVE HERINNERINGEN AAN MISBRUIK?

3 april 2021

Hierbij gaan we nader in op een fragment uit het interview met een retractor in een vorige column

.“In 1995 kwam ik op een meerdaagse christelijke conferentie in contact met een psycholoog met wie ik drie keer per dag gesprekken voerde. Hij gebruikte daar- bij technieken die ik nu als hypnose zou omschrijven.

Op een ochtend werd ik wakker met een zin in mijn hoofd: ‘Jolly wil met hem praten.’ Jolly was mijn denkbeeldige vriendinnetje van vroeger. Ik hoorde mezelf met een heel andere stem vertellen dat mijn vader me misbruikt had toen ik een baby van drie maanden was. Ik wist niet wat er gebeurde: ik kon mezelf horen en ik was het niet zelf. Dat kan toch niet waar zijn?

Hij vroeg: ‘Heb je het verzonnen?’ Nee, waarom zou ik het verzinnen? Toen zei hij dat het echt gebeurd moest zijn.”

Lees verder

LEUGENS VS ZELFBEDROG. DEEL 1

Dit en meer zal worden besproken in hoofdstuk 4 van ons boek: De lenigheid van de menselijke geest

22 maart 2021

Deze site heeft tot doel aandacht te vragen voor mensen die ten onrechte beschuldigd worden van seksueel misbruik in familiaal en geörganiseerd verband. Daarbij richten we ons vooral op beschuldigingen die tot stand zijn gekomen in het kader van therapie of die door een therapeut gevalideerd worden, doordat een dissociatieve stoornis wordt gediagnosticeerd.

Over het feit dat dissociatie door therapeuten gelinked wordt aan trauma – en andersom, willen we in het kader van deze post vooral kwijt dat mensen die veel dissociëren inderdaad regelmatig verhalen over (seksuele) trauma’s vertellen. Zie echter de vorige posts over Regina Louf. Door psychiaters werd beweerd dat deze zwaar getraumatiseerd moest zijn, OMDAT ze MPS/DIS had en dus dissocieerde. Daar we inmiddels weten dat alles wat deze getuige X1 vertelde op fantasie berustte, moge het duidelijk zijn dat het therapeutendom dat zich van de cirkel-redenering betreffende trauma en dissociatie bedient, wat kort door de bocht gaat.

Lees verder