Categoriearchief: Emoties

POLITIEK EN WETENSCHAP

8 augustus

UIT DE PERSOONLIJKE BERICHTEN VAN SASKIA VAN DER STOEL

Politiek en wetenschap verdragen elkaar niet, zoals ook uit bijgevoegd artikel in het FD* mag blijken. Maar ze raken zowel op macro- als op micro-niveau steeds verder met elkaar verstrengeld. Dit is er de reden van dat bijvoorbeeld in het domein van geneeskunde en psychologie therapieën kunnen ontstaan die niet effectief of zelfs schadelijk zijn. De betreffende geneeswijzen worden in veel gevallen gekenmerkt door een krachtige lobby-groep of door het feit dat ‘de meerderheid’ zich erachter schaart.

Het gevolg van de illusie dat wetenschap een democratisch exercitie zou zijn, is dat er wetenschappelijke mythes ontstaan, die ook onder leken een groot draagvlak hebben. Onlangs was ik betrokken in een discussie onder een post over ‘alternatieve feiten’, die volgens de plaatser ervan makkelijk te onderscheiden zouden zijn. Als voorbeeld werden complottheorieën aangehaald waarin sprake was van het drinken van babybloed en het streven naar ‘de wereldheerschappij’. Het moest iedereen, aldus de inzender, toch duidelijk zijn dat er geen sprake kon zijn van dergelijke uitwassen.

Lees verder

PARENTBLAMING IN BREDER CULTUREEL PERSPECTIEF

17 juli 2021

PSYCHISCH TRAUMA Deel 3.

Zoals wel vaker namen de V.S. het voortouw. De familie en wat ermee mis was vormde destijds al een thema van Republikeinen als Reagan en Bush senior. Het feit dat vrouwen hun kinderen gingen uitbesteden om aan het werk te gaan en carrière te maken was vele behoudende en Christelijke politici een doorn in het oog. Daarnaast groeide in de vrouwenbeweging het verzet tegen de ‘patriarchale familie’ en al vlug adopteerden ook zij de term ‘disfunctioneel’.

In feite gaven de gezinsverhoudingen in het gemiddelde gezin onveranderd aanleiding tot incest, aldus sommige feministen. Hiervoor werd de term ‘covert incest’, ‘verborgen incest’ gemunt, die we in een eerdere post al ter sprake brachten. Ter herinnering: dat was incest die alleen in gedachten plaatsvond, maar die wel degelijk een desastreus effect had op de gevoelige kinderziel.

Lees verder

EMOTIES EN VERSLAVING

3 juni 2021 

In de 70er jaren kwamen biochemici op de gedachte dat het gegeven dat geneesmiddelen of drugs ‘aanslaan’, te maken moet hebben met specifieke receptor-mechanismes in het lichaam. Hoe konden de middelen anders op de juiste plek hun werking uitoefenen?

De jonge en gretige promovenda Candace Pert – die we in het boek nog zullen tegenkomen als voorbeeld van een wetenschapper die zich tot pseudowetenschap bekeert – wierp zich op in de queeste naar receptoren. En wel in het bijzonder de ‘opium’ receptor, mogelijk omdat ze zelf de weldadige en verslavende effecten van morfine had ervaren tijden de revalidatie van een ongeval.

Lees verder

IS PRINCE HARRY GETRAUMATISEERD?

30 mei 2021 


Serie over emoties, deel 3: ‘State dependend learning’.

Het is althans niet gebruikelijk dat men zijn ouders in het openbaar aanklaagt voor vermeende fouten en gebreken in de opvoeding – niet zijnde misbruik of ander gedrag dat het O.M. als delict beschouwt. En het spoort al helemaal niet met het doen van een openbare aanklacht dat hij zegt ernstig geleden te hebben onder het feit dat zijn jeugd voornamelijk gekenschetst kan worden als een combinatie van de Trumanshow – over fake realities – enerzijds en bekeken worden als dier in een dierentuin anderzijds.

Lees verder

HOE EN WAAROM ONTSTAAN EMOTIES?

26 mei 2021

Een emotie is een passioneel-cognitieve appreciatie van een reële of verbeelde (sociale) situatie. Een bij de gelegenheid passend vertoon aan emoties vormt een belangrijk bestanddeel van sociale processen. Emoties kunnen zich verbaal uiten: door te huilen, te lachten, te schreeuwen, of te benoemen. De meeste mensen zijn tevens opmerkelijk goed in het interpreteren van nonverbale emotionele lichaamstaal. Deze draagt bij aan de authenticiteit van iemands ‘performance’, aan de manier waarop hij of zij overkomt.

Tevens bieden emoties de gelegenheid zich met een ander te identificeren, of althans empathische gevoelens te koesteren. Emoties ontstaan op het snijvlak van lichaam, geest en context – en als een reactie op fysieke of psychische gebeurtenissen. Deze kunnen fictief en imaginair van aard zijn, zoals boek of film die ontroeren, of een spannend verhaal dat voor het slapen gaan wordt voorgelezen. Het kan echter ook real life gebeurtenissen betreffen.

Lees verder

EMOTIES. HOE EN WAAROM ONTSTAAN ZE?

26 mei 2021 · 

deel 2. Hoe en waarom ontstaan ze?

Een emotie is een passioneel-cognitieve appreciatie van een reële of verbeelde (sociale) situatie. Een bij de gelegenheid passend vertoon aan emoties vormt een belangrijk bestanddeel van sociale processen. Emoties kunnen zich verbaal uiten: door te huilen, te lachten, te schreeuwen, of te benoemen. De meeste mensen zijn tevens opmerkelijk goed in het interpreteren van nonverbale emotionele lichaamstaal. Deze draagt bij aan de authenticiteit van iemands ‘performance’, aan de manier waarop hij of zij overkomt. Tevens bieden emoties de gelegenheid zich met een ander te identificeren, of althans empathische gevoelens te koesteren.

Emoties ontstaan op het snijvlak van lichaam, geest en context – en als een reactie op fysieke of psychische gebeurtenissen. Deze kunnen fictief en imaginair van aard zijn, zoals boek of film die ontroeren, of een spannend verhaal dat voor het slapen gaan wordt voorgelezen. Het kan echter ook real life gebeurtenissen betreffen.

Lees verder

CATHARSIS

25 mei 2021 ·
CATHARSIS: DE GLOBALE GESCHIEDENIS

Eerste van een serie over emoties.

Misschien meer nog dan door misconcepties over het geheugen drijft DIS-therapie op misconcepties over emoties. Er wordt door therapeuten volledig voorbijgegaan aan de wetenschappelijke kennis die men inmiddels over dit onderwerp heeft vergaard. Daardoor lijkt de therapie meer op demonologisch geïnspireerd exorcisme dan op de ‘evidence based (EB)’ procedure die ze zegt te zijn.

Het begrip catharsis, of ‘afreageren’ is oorspronkelijk afkomstig van Plato en Aristoteles. Het duidt op een emotionele zuivering of loutering. Het is op hetzelfde principe gebaseerd als het ‘purgeren’: in die vorm nauwelijks meer courante methodes als aderlaten, bloedzuigers zetten en het opwekken van de braakreflex.

Lees verder

RISKANTE THERAPIEMETHODEN

5 maart 2021

De vraag “Ben je seksueel misbruikt?” is bij veel therapeuten een standaardvraag in het intakegesprek. Daar is niks mis mee. Slachtoffers van seksueel geweld die moeite hebben dit zelf ter sprake te brengen kunnen met deze vraag over de drempel geholpen worden. Indien de cliënt echter ontkennend antwoordt, moet de therapeut het daar ook bij laten. Wanneer de therapeut doorvraagt of uitspraken doet als: “Er moet in jouw jeugd iets ernstigs voorgevallen zijn” of “Je vertoont symptomen die alleen slachtoffers van seksueel geweld vertonen” of “Het kan zijn dat je de herinneringen aan iets ernstigs verdrongen hebt”, dan kan dit het begin zijn van iemand richting fictieve herinneringen te manoeuvreren.

Lees verder

DE MEMORABELE DOOD VAN DIEGO MARADONNA

30 december 2020

Deze site en het te schrijven boek houden zich in essentie bezig met herinneringen aan zaken die niet hebben plaats gevonden. Daarvoor is het belangrijk om mythes over het geheugen te scheiden van de wetenschappelijke feiten. De actualiteit biedt daartoe zo nu en dan een mooi aangrijpingspunt, nu weer in de vorm van een column in de Volkskrant in verband met de dood van Diego Maradonna*.

De column was in de papieren krant De ‘waar-was-je-dode’ genoemd en gaat over het feit dat veel mensen zich nog levendig herinneren waar ze waren op het moment dat ze bijvoorbeeld hoorden over 9-11, de moord op Pim Fortuyn, of verder weg: het vliegtuig dat zich in de Bijlmer boorde. Columnist Bert Wagendorp gaat er coûte que coûte vanuit dat die herinneringen ook kloppen.

Lees verder