Categoriearchief: Postmodernisme

DE GENDER-WARS

Interessant is dat beide kanten – genoemd of ongenoemd – de banaliteit van het kwaad erbij halen. In discussies wordt menig passage uit ‘The Origins of Totalitarianism’ van Hannah Ahrendt aangehaald.

We kunnen elkaar echter niet overtuigen als we in deze termen over elkaar blijven denken. Maar misschien kunnen we wel naast elkaar blijven bestaan, zij het dat dan de ‘laïcité’ in acht moet worden genomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcisme

Lees verder

REALITY-TESTING DEEL 5: BUBBLES

8 september 2022

Rapport over ritueel misbruik onmogelijke opgave. Commissie geeft het verlossende antwoord niet.

https://www.trouw.nl/nieuws/rapport-over-ritueel-misbruik-onmogelijke-opgave-commissie-geeft-het-verlossende-antwoord-niet~be9c272e/

Dit artikel van 21 April 1994 had ook van nu kunnen zijn. Met dien verstande dat er in 1994 wetenschappers waren, die openbaar een tegengeluid lieten horen. Die wezen op de sociale besmettelijkheid van dit volksgeloof, door te refereren aan mis lit bestsellers, media-aandacht en speciaal daarvoor gevoelige fantasy prone personalities. Die onderzoeken uit andere landen aanhaalden, waar men deze craze/massa-hysterie al eerder had meegemaakt en onderzocht.

Zo publiceerde FBI agent Kenneth Lanning in 1992 een uitgebreid onderzoek naar claims van wat toen nog ‘SRA’ werd genoemd: Satanisch Ritueel Misbruik. En vond geen aanwijzing dat de verhalen op waarheid berustten. Ook vond er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in Engeland plaats naar het to be or not to be van SRA. De neerslag ervan is te lezen in het veel geprezen boek ‘Speak of the Devilʼ door J.S. La Fontaine.

Lees verder

HET TROJAANSE PAARD.

28 juli 2021

PERSOONLIJK BERICHT VAN SASKIA VAN DER STOEL

Een ongelukkige vergelijking van Sylvana Simons. Met Quinsy Gario zegt ze ‘het Trojaanse Paard’ te hebben binnen gehaald.*

Iedereen die ook maar vaag kennis heeft genomen van de geschiedenis van het paard van Troje, weet dat het om een list van de Grieken ging, om na een schier eindeloze belegering alsnog Troje in te nemen. Ondanks waarschuwingen aanvaardden de Trojanen ‘het geschenk’ en haalden daarmee de vijand binnen haar muren.**

Lees verder

APARTHEID

11 juli 2021

De blanke van de zwarte mensen (of wat de huidige woke-terminologie ook voorschrijft ) scheiden, is apartheid. De jongeren van de ouderen scheiden – zoals in de voetsporen van de pandemie werd voorgesteld – is apartheid. Homogene (lotgenoten)groeperingen zijn een manifestatie van apartheid, of het nu L, H, B, T, O, of welke letter die in dit rijtje thuishoort ook, is. Zich als zijnde ‘overlever’ van rituele gruwelen afzonderen van de rest van de ‘pedofiele’, door de elite geregeerde wereld – en in het bijzonder van de daarvan beschuldigde ouders – is apartheid

.Is er wat tegen apartheid, zeker als er geen waarde-oordeel aan gekoppeld wordt? Wel degelijk! De herkenning en erkenning die men bij elkaar vindt, zorgt voor het aanscherpen van de grenzen met de rest van de mensheid en voor het duiden van alles-en-nog-wat in termen van de groeps-obsessie. Dit geeft in uiterste instantie aanleiding tot complottheorieën. Een kindergrafje kan al reden zijn voor ‘overlevers’ en hun volgelingen om te vermoeden dat ‘het’ weer is gebeurd. Dat – bijvoorbeeld – van Dissel zich aan kinderen heeft vergrepen*.

Lees verder

EEN VERGETEN GROEP

25 maart 2021

Demissionair Minister Grapperhaus heeft de commissie Hendriks opdracht gegeven om onderzoek te doen naar geörganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen en om daarbij gebruik te maken van zoveel mogelijk bronnen*. Bij de opsomming daarvan wordt er echter één over het hoofd gezien: de ouders van de vermeend misbruikten.

Sinds ‘parentblaming’ in de geestelijke gezondheidszorg ‘bon ton’ is, betrekt men hen niet meer bij de anamnese van hun – m.n. volwassen – kinderen. Daardoor gaat er een hele hoop informatie verloren. De gang van zaken rond de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) heeft uitgewezen dat de eenzijdige focus op het vermeende trauma tot resultaat had dat hulpverleners persoonlijkheids-kenmerken die al voor het trauma bestonden uit het oog verloren.

Lees verder

ZEMBLA, 26 juni 2002: SEX, LEUGENS EN THERAPIE

https://www.bnnvara.nl/zembla/videos/560868

20 maart 2021

EEN DOCUMENTAIRE DIE ALLE PARTIJEN AAN HET WOORD LAAT.

 Diepere drijfveren.

De twee kanten van het verhaal rondom de incest-beschuldigingen van Esmeranda vertegenwoordigen twee stromingen die we ook nu nog kunnen waarnemen in het maatschappelijke veld. In eerdere columns hadden we het over het postmodernisme, een ideeëngoed dat het primaat legt bij de ‘eigen waarheid’, of wat therapeuten ‘de therapeutische waarheid’ noemen. Deze waarheid is gebaseerd op subjectieve beleving van wat waar ‘voelt’ of ‘lijkt’ en gaat volledig voorbij aan de wijze waarop feiten door onze hersenen en zintuigen kunnen worden ge-misïnterpreteerd.

Lees verder

HYPEN

22 februari 2021

In een aantal bijdragen hebben we een selectie van artikelen gepubliceerd, die er zijn verschenen over een groep die zegt dat ‘de elite’ zich in grote getale schuldig maakt aan satanisch ritueel misbruik van jonge kinderen. Onderstaandl artikel in de Volkskrant maakt duidelijk hoe ook complotdenkers zich recentelijk op het thema kindermisbruik hebben gestort. Wat in de verslaglegging minder duidelijk wordt, echter, is het feit dat de ‘ontdekking’ van kindermisbruik door feministen in de 1970’s van het begin af aan samenzweringsgevoeligen bleek aan te trekken.

Lees verder