Categoriearchief: Argos

WAT GELOVEN DIS-THERAPEUTEN?

27 juni 2022

Nu Ritueel Transgenerationeel Misbruik weer in de belangstelling staat, met dank aan het onderzoeksprogramma Argos (VPRO, radio 1)*, is het misschien zinnig uit de doeken te doen wat veel therapeuten die van het bestaan ervan overtuigd zijn, nu eigenlijk geloven.

Eén van deze therapeuten is onze eigen – Nederlandse – prof. Onno van der Hart. Hij heeft weliswaar – in navolging van zijn leermeester Bennett Braun twee jaar geleden een ‘beroepsverbod’ aan zijn broek gekregen, maar dat was niet om wat hij zijn patiënten op de mouw speldde, maar omdat hij tijdens een meer dan 20 jaar durende therapie de grenzen tussen hem en een vrouwelijke patiënte in toenemende mate had overschreden.**

Op de foto hieronder vind je een citaat waar uit blijkt dat hij gelooft dat wat men vroeger ‘satanische sektes’ noemde, in hun eigen slachtoffers voorzien door ze letterlijk en figuurlijk door vrouwen te laten ‘uitbroeden’.

Lees verder

HET DEMONISEREN VAN OUDERS

10 januari 2022

Commentaar op fb betreffende de vraag of Argos in zijn uitzending* over satanische ritueel misbruik (srm) ook de ouders van respondenten die beweerden misbruikt te zijn had moeten horen:

“Heftig! Het horen van familie is natuurlijk een hele vreemde suggestie…Als je een beetje weet hebt van deze materie dan snap je dat het horen van familie in de meeste gevallen niet wijs is. In hoeveel % van de gevallen van SRA zijn voornamelijk bijvoorbeeld 1 van de ouders betrokken?”

De ‘recovered memory-beweging’, die inmiddels is geëvolueerd tot een groep therapeuten en hun cliënten die beweren dat er in Nederland op grote schaal sprake is van transgenerationeel sadistisch geweld, is door wetenschappers in die dagen vaak verweten zich bezig te houden met heksenvervolgingen.

Lees verder

MASSA-HYSTERIE?

9 augustus 2021

PERSOONLIJK BERICHT VAN SASKIA VAN DER STOEL

Het idee dat hetzij electromagnetische straling, ofwel ultrageluid, op Amerikaanse diplomaten zou worden ‘afgevuurd’*, lijkt me natuurkundig gezien zeer onwaarschijnlijk. Het is natuurlijk mogelijk dat ik niet op de hoogte ben van de laatste snufjes, maar e.e.a. tart de wetten van de fysica zoals ik die ken.

Daarom wordt het tijd de hypothese dat het hier om massahysterie kan gaan, eens nader onder de loep te nemen. E.e.a. begon in Cuba, toen de Amerikaanse ambassade daar in de nadagen van Obama net geopend was. Massahysterie breekt in het algemeen uit als mensen een dreiging ervaren. Eerder, in het begin van de Koude Oorlog, waren dat ‘de communisten’. Vele Amerikaanse staatsburgers werden in het gevang geworpen – en sommige zelfs ter dood veroordeeld – vanwege deze ‘moral panic’. Het was een ware heksenjacht. Een fenomeen, overigens, dat bij massahysterie past als twee trommelstokken.

Lees verder

DIS/MPS: EEN VORM VAN HYSTERIE

29 juli 2021 ·
DIS/MPS, EEN VORM VAN HYSTERIE.

Buitenstaanders kunnen zich vaak niet voorstellen dat mensen zichzelf enorme schade kunnen toebrengen of een ernstige psychiatrische of lichamelijke ziekte kunnen nabootsen. ‘Waarom zou je zoiets willen’ is de reactie van velen die onvoorwaardelijk geloven in de echtheid van manifestaties van de dissociatieve identiteitsstoornis stoornis (DIS), die eerder te boek stond als de ‘meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En die daarvoor onder de bredere noemer ‘hysterie’ door het leven ging.

Hysterie heeft een lange geschiedenis, die we in het boek ‘De Doos van Pandora’ uit de doeken zullen doen. Kenmerkend is dat de symptomen ervan in de loop der tijden steeds weer veranderen. Een hysterica (want de betreffende patienten waren vaak vrouwen) volgt de medische en psychiatrische mode op de voet en is meestal zeer goed op de hoogte van de manifestaties van bepaalde dramatische ziektebeelden.

Lees verder

COMPLOTTHEORIEËN DRINGEN DOOR IN DE TWEEDE KAMER

27 juli 2021

Iets meer dan een jaar geleden bood het onderzoeksprogramma Argos een goedgelovig oor aan vrouwen die oprecht meenden op gruwelijke wijze door een satanische cult gehersenspoeld te zijn, met medewerking van hun sadistische babybloed drinkende ouders en notabelen.*

Daar de vrouwen elkaar frequent treffen op internetfora over DIS (de vroegere meervoudige persoonlijkheidsstoornis ), mag het geen verbazing wekken dat ze gelijkluidende verhalen vertelden. Voor Argos was dat echter reden om hen te geloven, temeer omdat, volgens de Volkskrant** het tot de privileges die verbonden zijn aan het begrip ‘slachtoffer’ behoort, om geloofd te worden en om de aangewezen dader te cancelen.

Lees verder

HET TO BE OR NOT TO BE VAN HERVONDEN HERINNERINGEN.

24 juli 2021 ·

In de NRC van gisteren stond een heel stuk over infantiele amnesie: het gegeven dat mensen zich hun eerste levensjaren niet kunnen herinneren.* Wij hebben dit fenomeen eerder toegelicht, maar wil je de achtergronden ervan beter begrijpen, bevelen we dit artikel – dat gedeeltelijk berust op een interview met ‘geheugenprofessor’ Douwe Draaisma – van harte aan!

In deze post beperken we ons tot een klein deel van een ingekaderde tekst:

“De onbetrouwbaarheid van het geheugen is aangetoond in veel psychologisch onderzoek, dat voor een deel werd aangemoedigd door geruchtmakende zedenzaken in de jaren tachtig en negentig waarin ‘hervonden herinneringenʼ een omstreden rol speelden. Beroemd werd de Amerikaanse psycholoog Elizabeth Loftus, die aantoonde dat proefpersonen zich zelfs zonder veel moeite totaal verzonnen herinneringen lieten opdringen, bijvoorbeeld dat ze als kind ooit kwijt waren geraakt in een warenhuis. Bij iedere ‘recallʼ van die herinnering kan het verhaal verder worden aangevuld.”

Lees verder

TE GRUWELIJK OM WAAR TE ZIJN

Misschien geeft dit ARGOS iets om over na te denken?

VERBORGEN MOEDER” BESCHULDIGT VADER OP TV VAN INCEST EN KINDERMOORD.

De Telegraaf 17-2-2001

Henny Korver en Ron Couwenhoven

Het was te gruwelijk om waar te zijn. Maandag 26 juni 2000 onthulde de 37-jarige Annemarie in de serie “Verborgen Moeders’ van het NCRV-televisieprogramma Dokument drie babymoorden, de verkoop van een pas geboren baby en een zeer late abortus. Tussen haar twaalfde en zestiende jaar was zij volgens haar verhaal van deze kinderen bevallen als gevolg van incest, die door haar vader zou zijn gepleegd en binnen het gezin zou hebben plaatsgevonden. Drie van haar broers voelen zich daardoor enorm gekwetst. Annemarie sprak zelfs van rituele moorden.

De uitzending kwam als een zware schok voor de familie Kok uit West-Friesland, die in Annemarie onmiddellijk hun dochter en zuster herkende. De 76-jarige moeder, vijf broers en een zuster zijn onthutst over de ernstige aantijgingen, die volgens hen kant noch wal raken en door de NCRV zonder wederhoor klakkeloos werden uitgezonden.De familie heeft nu een strafklacht wegens smaad ingediend tegen Annemarie en de christelijke omroep.

Lees verder

NEUTRAAL EN OBJECTIEF: VERSCHILLENDE BEGRIPPEN.

13 mei 2021

“IN HOEVERRE KAN EEN EXPERTISEGROEP WAARVAN DE COÖRDINATOR NADRUKKELIJK VRAAGT OM STELLING TE NEMEN IN EEN DEBAT, OBJECTIEF OORDELEN?”
Huub Jaspers, Argos

Redacteur Huub Jaspers, die deze retorische vraag verwerkt in zijn antwoord aan Ineke Wessel* (zie vorige post) heeft een geheel ander beeld van ‘objectiviteitʼ dan hetgeen wij van oudsher kennen. In onze beleving staat objectiviteit tegenover subjectiviteit. Je weet wel, de houding die DIS-therapeuten aannemen door kretologie als:

Lees verder