Categoriearchief: Columns

DE GENDER-WARS

Interessant is dat beide kanten – genoemd of ongenoemd – de banaliteit van het kwaad erbij halen. In discussies wordt menig passage uit ‘The Origins of Totalitarianism’ van Hannah Ahrendt aangehaald.

We kunnen elkaar echter niet overtuigen als we in deze termen over elkaar blijven denken. Maar misschien kunnen we wel naast elkaar blijven bestaan, zij het dat dan de ‘laïcité’ in acht moet worden genomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcisme

Lees verder

HET (SLIMME?) ONBEWUSTE

Misschien was het met scheikunde op de middelbare school, misschien ook tijdens colleges psychologie of biochemie, dat ik hoorde over de 19e eeuwse chemicus August Kekulé, die als eerste de structuurformule van benzeen ontdekte.

Hij had er eindeloos over zitten peinzen, z’n hoofd was er suf van en hij sukkelde even in slaap. Tijdens die slaap had hij een korte droom, waarvan hij zich bij het ontwaken alleen een slang herinnerde, die zich in zijn eigen staart beet. Een ‘ouroubouros’, het klassieke symbool voor de eindeloze cyclus van dood en geboorte. 

Lees verder

DE MEME

“The great enemy of truth is very often not the lie – deliberate, contrived and dishonest – but the myth – persistent, persuasive and unrealistic.”

John F. Kennedy

Commencement Address at Yale University, June 11 1962

Waarom slaat bepaalde informatie aan en andere niet?

Van jongs af aan zijn we gewend onze expliciete en impliciete kennis van anderen te betrekken, van autoriteiten of van de groep. De evolutiebioloog Richard Dawkins kwam op het idee dat dit feit wel eens ten grondslag zou kunnen liggen aan de sociale evolutie van onze soort en heeft in zijn semimale boek ‚The Selfish Gene’ (1976) het van oorsprong Oud-Griekse begrip ‚mimeme’ (imitatie) nieuw leven ingeblazen in de vorm van de ‚meme’ – in zijn ogen de culurele tegenhanger van de ‚gene’.

Lees verder

DISSOCIATIE

DISSOCIATIE

Ik zag mezelf als in een verhaal

Ik zag geen gestalte

Ik zie geen gestalten

Ik loop m’n eigen kinderen straal voorbij

Maar niet in gedachten.

Ik las een verhaal

Mezelf

Worstelend tegen de elementen

Op een steile graat.

Alleen

Maar toch vergezeld.

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

A COMPENSATORY RELATION

10 juni 2021

.Het is goed gedocumenteerd dat de waarderingscijfers voor praat-therapie stijgen, naarmate er meer ‘rapport’ is tussen cliënt en therapeut en als de therapeut invoelend en begrijpend is. Veel cliënten beschrijven de therapeutische relatie achteraf als een soort alles-absorberende vriendschap. (Wijzelf spreken liever van een ‘folie-à-deux’). Anderen vereren hun therapeut.

Lees verder

EEN CULTUUR VAN ONBEHAGEN

16 december 2020

In vorige posts hebben we duidelijk gemaakt dat MPS/DIS – een uiting van het vroeger gebezigde begrip ‘hysterie’ – beschouwd kan worden als ziekterol-gedrag en als een expressie van onbehagen, psychische nood, woede en frustratie, of behoefte aan aandacht, die door de betreffende persoon moeilijk op andere wijze kan worden uitgedrukt.

We willen benadrukken dat er weinig intentioneel is, aan zulk gedrag. In vroeger tijden, waar vrouwen veelal gevangen zaten in een dienende rol en er maar weinigen van degenen die daaronder leden in staat waren bezwaar aan te tekenen, zag je vooral in de hogere kringen vrouwen die van de ene ziekte-periode in de andere vervielen. In Nederland heeft m.n. Louis Couperus (1863 – 1923) een mooi beeld geschetst van zulke ‘femmes fragiles’ – in tegenstelling tot ‘femmes fatales’.

Lees verder

CORRELATIE EN CAUSALITEIT 1

17 september 2022

Om te begrijpen waarom een correlatie niet gelijk staat met een causaal verband, hoef je alleen maar even op de volgende link te drukken: https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

Dit in het achterhoofd houdende, hierbij de redenering van Hoogleraar Cognitieve Psychologie Mariska Kret (vrij vertaald):

Als bij twee mensen die elkaar kort ontmoeten de hartslag synchroon gaat lopen, is de kans groot dat ze elkaar nog eens willen ontmoeten. Zo zie je maar dat zo’n beslissing niet rationeel is, dat wij gedreven worden door datgene waar we geen controle over hebben.

Lees verder

REALITY TESTING DEEL 4: VAN KWAAD TOT ERGER

13 februari ·

Bijgevoegd een interview met een retractor, van wie ook een eigen geschreven verhaal op onze eigen site is geplaatst onder retracties. In deze en andere posts gaan we nader in op fragmenten uit dat interview.

“Ik ging bij hem in therapie en binnen een paar maanden had ik tien alters en herinneringen aan ritueel misbruik. Sommige herinneringen waren heel vaag, andere heel gedetailleerd. De beschuldiging breidde zich uit naar anderen. Iedereen die in mijn herinnering kwam, was ook meteen bij het misbruik betrokken: de leraar, de schooltandarts, ooms, tantes, de buren…Wie niet? Ik kreeg bij iedere persoon meteen een herinnering. Ik had slechte ervaringen met de schooltandarts, dus die speelde meteen een prominente rol in de satanische cult. Dit is een groep mensen die regelmatig bij elkaar kwam op vrij- dagavond, met zwarte missen, bloedoffers, seksuele orgieën, noem maar op. Er gaan allerlei wilde verhalen over de cult: internationale netwerken, ontvoeringen, kinderprostitutie, snuffmovies… Het was een hele grote brij die steeds groter werd. Ik triggerde overal op. Als ik een plant verpotte en ik kreeg aarde aan mijn handen, kreeg ik beelden dat ik mijn eigen graf moest graven en een heel weekend in een grafkist moest liggen. Dan werd ik er zondags uit gehaald en verkracht. Ik kreeg baby’s die werden geofferd. Mijn leven werd al gauw één grote puinhoop. Ik liep bij de huisarts, bij maat schappelijk werk en had gezinsverzorging.”

Eind citaat.

Lees verder