CASTLEWOOD

13 april 2021 · 

Castlewood, waarover hieronder een kort youtube-filmpje, is voor ons niet alleen interessant omdat er zich meerdere retractors verenigd hebben om dit behandelcentrum voor eetstoornissen aan te klagen wegens het implanteren van fictieve herinneringen aan Satanisch Ritueel Misbruik (zie hiervoor https://www.castlewoodvictimsunite.org/single-post/2017/10/22/what-really-happens-at-castlewood) , maar ook omdat de directeur ervan, de psycholoog dr. Schwartz, de ontdekker is van de DIS-veroorzakende methode IFS: Internal Family Systems, die warm wordt aanbevolen door de met afstand gevaarlijkste ‘traumatoloog’ die er op dit moment op aarde ronloopt: de psychiater Bessel van der Kolk. Omdat hij nogal aan de weg timmert was deze al eerder onderwerp van onze pogingen zijn gedachtegoed te debunken.

“For me, discovering Internal Family Systems therapy was a breakthrough.”, zo enthousiasmeert van der Kolk zijn volgelingen in zijn bestseller ‘The Body keeps the Score’.

IFS gaat er kortgezegd van uit dat de menselijke geest bestaat uit te onderscheiden subpersoonlijkheden, elk met zijn eigen gezichtspunten en mogelijkheden. Deze worden als een interne familie beschouwd. Beïnvloed door Amerikaanse lectuur kunnen we niet anders dan uitroepen: ‘OMG!’ Dit LIJKT niet alleen een klein beetje op een meervoudige persoonlijkheidsstoornis – oftewel DIS. Dit IS DIS! En volgens de onnavolgbare redenering van DIS-therapeuten geldt nu eenmaal dat dissociatie = trauma. En DIS = Satanisch Ritueel Misbruik. Geen wonder dat alle patiënten van dr Schwartz met dat verleden werden opgezadeld!

Naar goed gebruik onder DIS-therapeuten als ze op inhoudelijke weerstand stuiten, is Castlewood onlangs overigens van naam veranderd. We betwijfelen of dat ook betekent dat patiënten die er aan de voorkant met een eetstoornis ingaan, er vele jaren later niet – financieel leeggeten en in de veronderstelling een gevaar voor hun omgeving te zijn – aan de achterkant weer worden uitgebraakt. (Over eetstoornissen gesproken).

https://youtu.be/9wQG1ung-cs