ACTIVITEIT IN DE HERSENEN VAN HERSENDODE MENSEN AANGETROFFEN!!!!!

Aldus de Telegraaf

2 augustus 2021 ·page1image6005536

Update*

Hier kan ik kort over zijn: fMRI-scans hebben ook activiteit in de hersenen van een op de markt gekochte dode zalm aangetroffen. De reden is dat het grootste deel van hersenscans bestaat uit ruis, waaruit de computer een signaal moet proberen op te pikken. De wijze waarop dat gebeurt leidt tot veel vals positieve resultaten. Daarom staan fMRI-scans bij neuro-wetenschappers serieus ter discussie. Veel psychologen gebruiken ze echter nog steeds om ‘aan te tonen’ dat iets werkelijk bestaat:

“Jongetje vindt ijsje lekker, aldus hersenscan.”

Op een hersenscan ‘aangetoonde’ fenomenen zijn echter zeker niet ‘echter’ dan andere waarnemingen. Vaak zijn ze zelfs regelrecht onwaar – zoals hierboven uitgelegd. Kortom: laat je niet gekmaken…


* De telegraaf heeft zijn bericht inmiddels ge-update. Er waren vast meer mensen dan ik die aan de bel trokken. Nu gaat het om 1 op de 5 mensen met ernstige bewustzijnsstoornissen, die volgens scans ‘activiteiten in de hersenen lieten zien waaruit bleek dat ze wel degelijk in staat waren te denken’.
Mijn commentaar blijft enigszins overeind. ‘Denken’ is een erg ruim begrip en zie dat maar eens op fMRI-scans aan te tonen. Dat is bij sommige bewuste mensen die je ontmoet of waarvan je commentaren leest al heel erg moeilijk. Straks gaan ze ook nog gefacilliteerde communicatie met die mensen doen…

2 augustus om 09:38 ·
PSEUDOWETENSCHAP ALS HET POPULISME ONDER DE WETENSCHAPS-BEOEFENING.

We gaan hier wat nader op in, omdat niet genoeg benadrukt kan worden dat we worden vergeven van ‘neuro-babble’. Zo baseert men zich tegenwoordig in de wereld der hervonden herinneringen voornamelijk op fMRI-scans om te bewijzen dat de gewraakte herinneringen bestaan, of dat trauma onlosmakelijk verbonden is met dissociatie.*

fMRI-scans zijn tot de moderne frenologie geworden. Je weet wel, die ‘wetenschap’ die eind 18e, begin 19e eeuw beweerde aan de vorm van je schedel te kunnen constateren of je een wiskundig talent was (‘wiskundeknobbel’) of een criminele inborst had (Lombroso).

Zoals EMDR een recapitulatie is van het dierlijk magnetisme van Mesmer**, zijn interpretaties van fMRI-scans dat van de frenologie.

Omdat men pretendeert dat wat in de hersenen wordt aangetroffen fundamentele waarheden blootlegt, kan men tegenwoordig met droge ogen beweren dat uit een fMRI-scan blijkt dat je een goede moeder bent. Gebruikelijk is dat men dit soort eigenschappen toedicht aan een locatie in de hersenen met een indrukwekkende Latijnse naam. In dit geval waarschijnlijk de nucleus accumbens.

Terwijl ik zou zeggen: kijk niet in het brein, maar observeer de desbetreffende persoon in de omgang met haar kinderen.

* Een belangrijke proponent hiervan is Simone Reinders:

https://www.maudsleybrc.nihr.ac.uk/posts/2020/december/dr-simone-reinders-on-how-brain-imaging-unravels-theory-on-trauma-based-causes-for-dissociative-identities/

** In 1784 reeds door twee door Lodewijk XVI ingestelde commissies volkomen onderuit gehaald, maar nog steeds voortlevend onder afgeleiden als ‘hypnose’ en ‘EMDR’.